MINE RÄÄGI HEADEST SÕNUMITEST

Avaldatud 19.4.2024, rubriik Päeva sõna

Siin algavad head sõnumid Messiast Jeesusest, Jumala Pojast. Mk 1:1, NLT

Kingsepp William Carey, kellest sai hiljem jutlustaja, oli nii teadmisjanuline, et tal oli kingsepatöö juures alati raamat lahti. Niimoodi sai temast asjatundja teoloogias ning heebrea ja kreeka keeles. Lõpuks nimetas kogudus ta lihtjutlustajaks ja seejärel täiskohaga jutlustajaks.

Ühel pastorite konverentsil avaldas ta muret maailma pärast, kes sureb ilma Kristust tundmata. Ta innustas pastoreid kuulama Jeesuse käsku ja minema kogu maailma evangeeliumi kuulutama ja väljendas seejärel valmisolekut minna ise.

Vana eesistuja lausus: “Istu maha, noor mees. Sa oled haletsusväärne entusiast. Kui Jumal tahab paganaid pöörata, siis suudab ta teha seda ilma sinu abita.”

Carey aga jätkas agiteerimist. Lõpuks saadeti ta Indiasse ning temast sai “kaasaegse misjoni isa”. Hoolimata majanduslikest raskustest, naise vaimuhaigusest ja mitte-kristlaste eelarvamustest jäi Carey kindlaks. Peale aastatepikkust tööd pöördus lõpuks üks inimene, siis teised ja siis veel teised. Carey tõlkis Piibli ja rajas ülikooli. Tema elu ja töö illustreerivad heade sõnumite väge vastuvõtlikus südames.

Markus kirjutab oma evangeeliumi alguses: “Siin algavad head sõnumid Messiast Jeesusest, Jumala Pojast.” Ta lõpetab oma evangeeliumi Jeesuse sõnadega jüngritele: “Minge kõike maailma ja kuulutage häid sõnumeid kõigile kõikjal!” (Mk 16:15, NLT).

Nagu Carey, tajuvad need, kelle elu on küllastatud heade sõnumitega Jeesusest, kõike maailma minemise ja kõigile kõikjal heade sõnumite kuulutamise pakilisust. Kui me süüvime headesse sõnumitesse, mõjub see stiimulina minna ja rääkida teistele Jeesusest. Need sõnumid on nii head, et me ei saa neid ainult endale hoida, vaid peame jagama.

Daniel R. Guild
Jaga Facebookis