ELUMUUTEV SUHE

Avaldatud 18.4.2024, rubriik Päeva sõna

Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Mt 28:20

Kristlus ei ole lihtsalt doktriinide kogum. See on kirglik, elumuutev suhe. Paul Young Restonist, Virginia osariigist kirjutas vastuseks ajakirjas Christianity Today (Kristlus Täna) ilmunud artiklile Püha Vaimu kohta: “Tänapäeval, nagu ei kunagi varem, on inimeste südames igatsus tunda isiklikult Kristust, Teda kogeda. Kristlus on rohkem kui uskumuste või käitumise süsteem. See on dünaamiline suhe isikuga, Jumalaga (Isa, Poja ja Püha Vaimuga). Sellest suhtest ilmajäämine tähendab kõigest ilmajäämist” (14. nov. 1994, lk 10). Hästi öeldud!

Viimase ülesandena oma jüngritele käskis Jeesus neil minna kogu maailma ja õpetada inimestele evangeeliumi, teha neist jüngrid ja neid ristida (Mt 28:18-20). Kuid Jeesus ei lõpetanud sellega. Kohe pärast suure ülesande andmist rõhutas Ta jüngrite ja pöördunute vajadust luua suhe Temaga: “Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”

Püha Vaimu läbi on Jeesus meie juures igal hetkel. Ta tõotas: “Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu.ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde” (Jh 14:16-18).

Seega on Jeesus Püha Vaimu kaudu isiklikult meie juures! See peaks meid suuresti lohutama, kui teame, et Ta on jumaliku Lohutaja läbi meie juures alati, mitte ainult raskuste või katsumuste ajal. Apostlite tegude raamatu kristlased säilitasid elava, dünaamilise suhte Jeesusega Püha Vaimu läbi. Oma sisemise suhte läbi Kristusega kasvame Talle päev-päevalt lähemale ning Apostlite tegude raamatu elav kristlus hakkab arenema ka meie südames. Jeesuse kohalolu Püha Vaimu läbi toob meie elus esile suure muudatuse.

Daniel R. Guild
Jaga Facebookis