JEESUSE VÄGI ANDESTADA

Avaldatud 21.4.2024, rubriik Päeva sõna

“Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda maa peal,” – ta ütles halvatule – “sinule ma ütlen: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!” Mk 2:10

Halvatu ei olnud võimeline käima ja pidi laskma oma sõpradel end igale poole kanda. Neli sõpra panid ta kanderaamile. Me ei tea, kui kaugele või kui kaua nad käisid – võib-olla võttis see mitu päeva. Nad otsisid Jeesust ja lõpuks leidsid Ta. Aga Ta oli majas, mis oli rahvast nii täis, et nad ei saanud isegi uksest sisse. Kuid, kes tahab, see saab. Kui me oleme otsustanud näha Jeesust ja meil on usk Tema võimetesse, avastame, et oleme suutelised Tema lähedusse minema.

Nii nad ronisid maja katusele. Mehed tegid katusesse nii suure augu, et said sealt kanderaami köite otsas alla Jeesuse juurde lasta. Kui Jeesus nende usku nägi, ütles Ta halvatule: “Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!” (Mk 2:5). Tollane maailm pidas haigust karistuseks patu eest. Jeesus teadis, mis halvatul mõtteis oli, ning kergendas tema mõtteid talle andestades. Kui me pöördume Jeesuse poole, andestab Ta meie patud ning me suudame siis Jumala lastena kannatustes vastu pidada. Jeesus võib meid tervendada kohe, nagu halvatugi, või hiljem või üldse mitte – nagu Tema näeb meie igaveseks heaoluks sobivaima olevat.

Teoloogid rahva hulgas süüdistasid Jeesust jumalateotuses. Kuna nad ei tunnistanud Teda Jumala Pojana, ütlesid nad: “Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi?” (salm 7). Jeesus, teades nende mõtteid, ütles: “Kumb on kergem, kas öelda halvatule: “Sinu patud on andeks antud!” või öelda talle: “Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni!”?” (salmid 9-11). Inimesed majas “hämmastusid ja ülistasid Jumalat” (salm 12). Pole oluline, kas meie patud on väikesed või suured, au- või põlgusväärsed, salajased või jultunud, Jeesus võib andestada ja andestab!

H. M. S. Richards, Jr.
Jaga Facebookis