ARMASTUSE AND JEESUSELT

Avaldatud 22.4.2024, rubriik Päeva sõna

Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks; nõnda on Inimese Poeg ka hingamispäeva isand. Mk 2:27, 28

Jeesuse “läbi on loodud kõik” (Kl 1:16). 1. Moosese raamatu kahe esimese peatüki põhjal lõi Jeesus maailma kuue päevaga ja hingas seitsmendal ning õnnistas seda päeva ja pühitses selle hingamispäevana. Ta tegi hingamispäeva meie jaoks, seega Ta “pühitses” seda ehk eraldas selle päeva pühana meie heaks (1Ms 2:1-3).

Pange tähele 1Ms 1:3 – 2:3 kolm nurkset kirjanduslikku struktuuri:Hingamispäev

2:1-3

7. päev
1:9-13: maa ja taimed 3. päev 6. päev loomad ja inimesed 1:24-31
1:6-9: meri ja taevas 2. päev 5. päev kalad ja linnud 1:20-23
1:3-5: valgus 1. päev 4. päev päike ja kuu 1:14-19
Kolmandal päeval loodud maad ja taimi täiustab Jumal 6. päeval loomade ja inimestega, kes sellest rõõmu tunnevad ja toituvad. Teisel päeval loodud meri ja taevas saavad 5. päeval kalad ja linnud, kes neis ujuvad ja lendavad. Valgus luuakse 1. päeval ja see ilmneb 4. päeval päikese ja kuu näol, mis maad valgustavad. Pange aga nüüd hoolega tähele: kogu loomisnädal areneb hingamispäeva suunas. Hingamispäev on 1. Moosese 1. ja 2. peatükis selle kolmnurga tipp. Loomisnädala haripunkt on Kristuse loomistöö kroon. Nüüd te mõistate paremini, miks Jeesus ütles: “Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks; nõnda on Inimese Poeg ka hingamispäeva isand.”

Meie Päästja andis meile suure armastuse anni, kui ta meie jaoks hingamispäeva sisse seadis. Ta teadis meie vajadusi. Mida paremat me võiksimegi oodata väsitava nädala lõpus? Hingamispäev annab meile võimaluse peatada rutiinsed igapäevased tegevused ning puhata ja ennast kosutada. See pakub jumalakummardamise ja seltskondlikke rõõme koos teiste kristlastega. Ja see kingib meile aja hoolida üksteisest ja tugevdada perekondlikke sidemeid, et koos rõõmu tunda loodusest ja mõelda Loojale ning süvendada oma suhet Jeesusega. Uurigem hingamispäeva täielikke rõõme ja eesõigusi! See toob meid taevale palju lähemale.

Daniel R. Guild
Jaga Facebookis