Vaim külastab meid

Avaldatud 22.1.2022, rubriik Päeva sõna

Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi; ja kelles teiegi, saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga. Kiri efeslastele 1:13

Jumala Vaimu sügavate sisenduste kaudu on minu ees avatud Jumala Vaimu külastamise töö olemust. Minu ees on avatud oht, millesse satuvad hinged, keda on niimoodi külastatud, sest pärast seda peavad nad seisma silmitsi vaenlase tulisemate rünnakutega, kes surub neile oma kiusatustega peale, et muuta Jumala Vaimu töö tühiseks, et Püha Vaimu esitatud ja tunnistatud tähtsad tõed ei puhastaks ega pühitseks neid, kes on saanud taeva valgust ja Kristus ei saaks neis austatud. Suure vaimuliku valguse aeg − kui seda valgust pühalikult kalliks ei peeta ja selle järgi ei tegutseta − muutub vaimuliku pimeduse ajaks. Kui inimesed ei hinda Jumala Vaimu sisendust, ega astu pühale pinnale, kaob see nende meeltest.

Need, kes soovivad vaimulikes teadmistes edeneda, peavad seisma otse Jumala lätte kõrval ning jooma ikka ja jälle päästeallikast, mis on nii armuliselt neile avatud. Nad ei tohi iial kosutuseallikalt lahkuda, vaid peavad pidevalt saama osa elavast veest, süda Jumala headust ja kaastunnet nähes tänulikkusest ja armastusest paisumas. ...

„Kuid ma olen teile öelnud, et kuigi te olete mind näinud, ei usu te ikkagi.“ (Johannese 6:36) See sõna on paljude juures sõna otseses mõttes täitunud, sest Jumal andis neile sügavama arusaamise tõest ning oma halastavast, kaastundlikust ja armastavast iseloomust, kuid ometi on nad pärast sellist valgustatust temast uskmatuses ära pöördunud. Nad nägid Jumala Vaimu sügavat tööd, aga kui Saatana kurikavalad kiusatused tulid − nagu need alati pärast vaimulikku ärkamist tulevad −, ei pannud nad patuga võideldes vereni vastu. Need, kellel võinuks olla eelis kasutada neile antud hinnalist valgust õigesti, lasevad end vaenlasel võita. Nad oleksid pidanud teistele peegeldama valgust, mille Jumal neile andis; nad oleksid pidanud töötama ja tegutsema Püha Vaimu pühade ilmutustega kooskõlas, kuid seda mitte tehes kandsid nad kaotust. − The Review and Herald, 30. jaanuar 1894.

Jaga Facebookis