Vaim räägib meiega

Avaldatud 23.1.2022, rubriik Päeva sõna

Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust. Johannese 15:26

Issand on laskunud alla, et valada teile välja oma Püha Vaim. Teile on antud suuri õnnistusi laagrikoosolekutel ja meie mitmetes asutustes. Teid on külastanud taevased valguse, tõe ja väe käskjalad ning ei tohi pidada kummaliseks, et Jumal sellega teid õnnistab. Kuidas alistab Kristus oma valitud rahva endale? Oma Püha Vaimu väe abil, sest Püha Vaim kõneleb Pühakirja kaudu mõistusega ning vajutab tõe inimestele südamesse.

Enne ristilöömist lubas Kristus, et Tema jüngritele saadetakse Lohutaja: „Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta.“ (Johannese 16:7, 8) „Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile.“ (salmid 13, 14)

Seda Kristuse tõotust on peetud vähetähtsaks ning Jumala Vaimu puudumise tõttu ei ole mõistetud seaduse vaimulikkust ega selle igavesi kohustusi. Need, kes väidetavalt armastavad Kristust, ei ole mõistnud suhet enda ja Jumala vahel – see on nende arusaamises olemas, kuid ähmane. Nad mõistavad vaid ebamääraselt Jumala hämmastavat armu ainusündinud Poja andmises maailma päästmiseks. Nad ei saa aru, kui olulised on püha seaduse nõuded ja kui täpselt tuleb seaduse õpetused praktilisse ellu rakendada. Nad ei mõista, missugune suur eesõigus ja hädavajadus on palve, kahetsus ja Kristuse sõnade täitmine.

Püha Vaimu ülesanne on ilmutada mõistusele pühitsetud iseloomu, mille Jumal vastu võtab. Püha Vaimu töö kaudu saab hing valgustatud ning iseloom uuendatud, pühitsetud ja õilistatud. − The Review and Herald, 30. jaanuar 1894.

Jaga Facebookis