Tema heasoovlikkus

Avaldatud 22.5.2023, rubriik Päeva sõna

Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles: „Tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik.“ Apostlite teod 10:34

Kui ma maailmas ringi reisin, hämmastab mind alati, kuidas ajalugu end kordab. Ajaloos on kurvad peatükid, kus mõnd sotsiaalset, rassilist, religioosset või poliitilist gruppi rõhub teine grupp, mis juhtumisi on hetkel võimul. Kahjuks siis, kui ajad muutuvad ja asjad pöörduvad, saab rõhutust sageli rõhuja. See fenomen on sügavalt juurdunud inimsüdames, mis püüab välja jätta teised, kes ei kuulu nende enda gruppi.

Uues Testamendis oli äsja moodustunud kristliku kogukonna liikmetel keeruline mõista, et Jumala heasoovlikkus ja heatahtlikus on suunatud kõigile inimestele, mitte üksnes neile, kel on juudi taust. Neil oli väga raske mõista Jumala soosingut teiste suhtes. Religioosseid inimesi oli palju keerulisem veenda Jumala armastuse ja pääste kõikehõlmavuses kui paganaid. Kõnealune lugu on Korneeliusest ja Peetrusest ning see on kirjas Apostlite tegude raamatu 10. peatükis. Korneelius oli sõjapealik, kellest oli saanud jumalakartlik inimene. See tähendas, et ta teenis Iisraeli Jumalat, kuid ei olnud judaismi pöördunud ega rituaalselt ümberlõigatud. Peetrus aga oli olnud koos Jeesusega Tema avaliku teenimisperioodi ajal. Ta oli jünger, üks kaheteistkümnest ja kuulus kolmejüngrilisse siseringi, kes olid täiendavate jumalike ilmingute tunnistajad. Pärast oma Õpetaja salgamist oli ta töösse ennistatud ning ta oli isiklikult kogenud Jeesuse armu ja armastust. Ometi oli vaja palju, et veenda Peetrust, et ta peab Korneeliuse majja minema. Jumalal oli palju lihtsam veenda Korneeliust saatma käskjalad Peetruse järele kui veenda Peetrust käskjalgadega kaasa, Korneeliuse juurde minema. Peetrus nägi nägemust kolm korda (salmid 10−16), mida ta tõlgendas nii: „Jumal on mulle selgeks teinud, et ühtegi inimest ei tohi nimetada halvaks ega rüvedaks. Seepärast ma olengi sõnalausumata tulnud.“ (salmid 28, 29) Jumala armastus esitab meie eel­arvamustele väljakutse. Ta ei ilmuta erapoolikust ühegi värvuse, aktsendi, põlvnemise ega sotsiaalse staatuse suhtes. Sa oled Tema armastatud laps. Ükskõik missugune on sinu taust või olukord, Ta armastab sind ja Tema võit on kõigi jaoks!
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis