Tema erand

Avaldatud 23.5.2023, rubriik Päeva sõna

„Kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud Püha Vaimu nõnda nagu meiegi?“ Apostlite teod 10:47

Mul oli eesõigus külastada iidset Kaisaread. Heroodes Suure ehitatud ja keiser Augustuse auks nime saanud Kaisarea on muljetavaldav ranniku­linn. Mitmed ehitised, nagu näiteks iidne rooma amfiteater ja akvedukt, tunnistavad selle õitsvast ühiskonnast Uue Testamendi ajal. Selles linnas nägi sõjapealik nimega Korneelius nägemust inglist, kes käskis tal saata kellegi Joppesse (Kaisareast 38 miili lõunas asuvasse linna) Peetruse järele, et ta selgitaks talle evangeeliumi (vt Apostlite teod 10:1−8).

Kohe saatis Korneelius Peetruse järele, kes peatus Joppes parkal Siimona majas. Nagu eile rääkisime, pidi Jumal Peetrust veenma nägemuste ja Vaimu hääle kaudu, et ta nende meestega kaasa läheks (salmid 9−20). Kaisareas oli Korneelius oma sugulased ja lähedased sõbrad kokku kogunud ning Peetrus kuulutas neile evangeeliumi. Siis tegi Jumal midagi ebatavalist, mis jahmatas Peetrust ja kõiki tema kaaslasi. „Kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja kõik need usklikud ümberlõigatute hulgast, kes olid Peetrusega kaasa tulnud, jahmusid sellest, et Püha Vaimu andi valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumala suurust ülistavat.“ (salmid 44−46) Seejärel andis Peetrus korralduse, et nad saaksid ristitud. Nagu näed, ei olnud Peetrus vaatamata nägemustele ja muule valmis paganaid kogudusse ristima, seega pidi Jumal teda ennetama. Apostlite tegude raamatus on järjekord alati selline: Jeesuse evangeeliumi kuulutatakse, inimesed ristitakse ja nende peale langeb Püha Vaim, välja arvatud seekord. Jumal valis paganad ja pidi järjekorda muutma, sest Tema enda rahvas ei olnud valmis Tema valikut tunnustama. Kõigepealt said nad Vaimu ja siis said nad ristitud. Jumal armastab kõiki ja valib sageli inimesi, kes on kastist väljaspool. Kui sind on mõnest grupist välja jäetud või sulle on öeldud, et sa pead muutuma selleks, et Jumal sind armastaks, siis veengu see lugu sind, et Jumala armastus ei allu inimeste barjääridele.
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis