SIRUTU ELU POOLE

Avaldatud 22.6.2024, rubriik Päeva sõna

Jeesus ütles talle: “Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.” Jh 14:6

Meie elus toimuvad igal alal pidevad muutused nagu kaleidoskoobis, olgu see siis sotsiaalsfääris, majanduses, poliitikas või teaduses. Paljude jaoks meist teeb see probleemidega hakkamasaamise raskeks, kui mitte lausa võimatuks. Kõik on nii üürike. nii ajutine! Meie kõigi jaoks on muutuste tempo ebanormaalselt kiire.

Tänapäeval võib peaaegu 30.000-kilomeetrise tunnikiirusega Maale ringi peale teha ning tundub, et elutempo suureneb täpselt sama kiiresti. Väga paljud on segaduses. Millises suunas minna? Inimesed ei suuda oma elu kontrollida, nad keerlevad ja pöörlevad lootusetusse tulevikku. Ehk oled sinagi midagi sarnast tundnud? Paljud meist on.

Kuid siin on hea sõnum: su elul võib olla tähendusrikas suund. Võib-olla oled sa paaniliselt otsinud viisi, kuidas tulla toime mingi isikliku raskuse või perekondliku probleemiga. Sa oled pöördunud mitmesse kohta abi saamiseks, kuid sellest ei ole abi olnud. Jeesuse tõotus “Mina olen tee, tõde ja elu” on mulle isiklikult ja igale minu pereliikmele andnud rahu igaks päevaks ning suuna ja eesmärgi, mis on meid viinud täiesti teistsuguse eluviisi juurde. Kristus mitte ainult ei tea teed, vaid Ta ise ongi tee. Tema on ainus tee, millel on mõte. Tema kutse sulle ja mulle on: “Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle” (Lk 9:23). See on õige suund, kuhu minna.

Kristus teadis õiget suunda, kuhu minna tol ööl aias, mil inimene Ta reetis. Ta teadis õiget teed kohtus, kui inimene Tema üle kohut mõistis. Minu Jeesus teadis õiget teed sel pärastlõunal, kui inimesed Ta lõpuks risti lõid. Ja minu Issand teadis õiget teed tol hommikul, mil Ta, võitjana surma üle, hauast tõusis – Jumala väe läbi! Meie Päästja teab õiget teed sinu ja minu jaoks täna, igal päeval, igal nädalal, igal kuul. Võta Ta käsi vastu. Ja sirutu elu poole. õiges suunas!

H. M. S. Richards, Jr.
Jaga Facebookis