“VAATA!” JEESUS TULEB

Avaldatud 21.6.2024, rubriik Päeva sõna

Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Jh 14:1-3

Ühel päeval autoga sõites kuulasin Dennis Pragerit KABC-raadio vestlussaates. Saatesse helistas üks onkoloog, kes oli peaaegu paanikas. Kui Prager tema mure põhjust küsis, selgitas arst: “Ma ei tea, mida öelda neile, kes on vähki suremas. Ma tunnen end abituna, sest paljusid neist ei suuda ma ravida.”

Kristlastena on meil Päästja, kes trööstib surijaid ja kes tuleb ühel päeval tagasi ja teeb lõpu haigusele, leinale ja surmale. Ta noomib meid: “Teie süda ärgu ehmugu!”

Kas sa oled kunagi mõelnud, milline pettumus see oleks, kui Jeesus ei tulekski tagasi? Kui Ta ei tuleks, siis nälgivad inimesed Aafrikas ja mujal maailmas jätkaksid suremist. Genotsiid, mis toimus Pol Poti režiimi ajal Kambodžas, endises Jugoslaavias ja loendamatutes teistes kohtades maailmas, korduks ikka ja jälle.

Kui tänulikud võime olla Jeesuse tõotuse eest: “Ma tulen tagasi.” Tema teine tulek toimub jumaliku kindlusega. Ja milline päev saab see olema, kui Ta avab kõik hauad kogu maailmas! Ta äratab surnud üles ja ühendab meid igaveseks meie kallitega. Jeesus tõotas nii ülestõusnutele kui elavatele: “Ma [tulen] jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.” Pettunud ja üksikud ärkavad sõpruse jaoks Jeesusega kogu igaviku vältel.

Jeesus tõotab viia meid paika, mida Ta on meie jaoks oma Isa majas ette valmistanud. Johannes kirjeldab meie uut eluaset: “Vaata, Jumala telk on nüüd inimeste juures ning tema asub nende juurde elama. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. . Vaata, ma teen kõik uueks!” (Ilm 21:3-5). Ma suudan seda vaevalt ära oodata! Aga sina?

Daniel R. Guild
Jaga Facebookis