Tema püüdlused

Avaldatud 23.3.2023, rubriik Päeva sõna

Siis tuli ka Nikodeemos, kes kord varem oli tulnud Jeesuse juurde öösel, ja tõi kaasa sada naela mürri ja aaloe segu. Johannese 19:39

C. S. Lewis kirjeldab, kuidas ta alistus Jumala lakkamatule püüdlusele: „Kujutage mind ette üksinda selles toas Magdalenis, üks öö teise järel, tundmas iga kord, kui kas või hetkeks mõtted töölt kõrvale pöördusid, Tema järeleandmatut lähenemist, kellega ma kohe üldse ei soovinud kohtuda. Viimaks tabas mind see, mida ma olin väga kartnud. 1929. aasta kevadsemestril andsin alla, tunnistades, et Jumal on Jumal, ning põlvitasin ja palvetasin. Ilmselt olin sel ööl kõige rõhutum ja tõrksam pöördunu kogu Inglismaal.“* Kahe aastaga sai temast kristlane. Jumal ei loobu meist ega meie armsatest isegi siis, kui pole mingit tõendit sellest, et hindame Tema pingutusi meieni jõudmiseks. Ta on oma püüdlustes järeleandmatu ja juhib meie hinge.

Nikodeemose nimi esineb Piiblis kolmes loos, kõik need on Johannese evangeeliumis. Esiteks üritas Nikodeemos Jeesusega öösel kohtuda (Johannese 3:1−21) ja kuigi ta avalikult ei tunnistanud Jeesust, oli evangeeliumi seeme tema südamesse külvatud. Teine juhtum on kirjas Johannese 7:50, kui juudi ülem Nikodeemos laitis maha variseride idee Jeesus vahistada. Kolmas ja viimane lugu on Johannese 19:39, kus Nikodeemos tõi Jeesuse matmiseks lõhnaaineid. Kolm aastat oli möödunud ja evangeeliumi seeme näitas viimaks oma vilja. Protsess oli selline: „Liiga uhke, et avalikult selle Galilea Õpetaja suhtes poole­hoidu tunnistada, korraldas ta [Nikodeemos] Jeesusega salajase kokku­saamise. Sellel kokkusaamisel oli Jeesus talle avanud lunastusplaani ning enda missiooni maailma jaoks, ometi oli Nikodeemos kõhelnud. Ta varjas tõde oma südames ning kolme aasta kestel ilmnes vaid vähe vilja. Kuid ehkki Nikodeemos ei olnud avalikult Kristust tunnistanud, oli ta Sanhedrini nõupidamistel korduvalt tõkestanud preestrite plaani Teda hukka saata. Kui Kristus oli viimaks risti löödud, meenusid Nikodeemosele sõnad, mis Jeesus oli lausunud sel salajasel kokkusaamisel Õlimäel: „Nõnda nagu Mooses kõrbes mao ülendas, nõnda ülendatakse Inimese Poeg.“ (Johannese 3:14) Nüüd mõistis Nikodeemos, et Jeesus on maailma Lunastaja.“** Kiidetud olgu Jumal! Ta ei loobu meist!
Minu vastus:

*     C. S. Lewis, „Tabatud rõõmust“ lk 237
**     Ellen G. White, „Apostlite teod“, orig lk 104.

Jaga Facebookis