Tema ajaplaan

Avaldatud 24.3.2023, rubriik Päeva sõna

„Te mõistate täna mu üle kohut surnute ülestõusmise pärast!“ Apostlite teod 24:21

Mul oli hea meel saada kutse vaimulikku töösse. Eelnevad viisteist aastat olin töötanud ärimaailmas ja kaalusin nüüd kõige sinnapaika jätmist, et asuda teenimistöösse. Kuid kutse oli osalise koormusega kohale, ainult võimalusega tulevikus täiskoht saada. Kas pidin jätma oma karjääri, täiskoha palga ja staaži ilma garantiita poole kohaga töö nimel? Kui oleme kindlad, et Jumal juhib, peame Tema ajaplaanile alluma. Võtsin koha vastu ja ootasin. … Mõne kuu pärast sai minust täiskohaga vaimulik.

Kui loeme Pauluse mõjusat tunnistust Apostlite tegude raamatus, näeme kohkumatut jutlustajat julgelt evangeeliumi kuulutamas. Ta tegi seda ikka ja jälle ning selgitas prohvetikuulutusi Jeesusest, Tema surmast ja ülestõusmisest. Kaisareas tunnistas Paulus maavalitseja Feeliksi ees (Apostlite teod 24:10−21). Feeliks ei leidnud Paulusel mingit surma väärivat süüd olevat ja „käskis pealikut hoida Paulust vangis, kuid kerge vahi all“ (salm 23). Aja möödudes kutsus Feeliks vahetevahel Pauluse enda juurde ja „kuulas ta kõnet usust Kristusesse Jeesusesse“ (salm 24). Kas suudad ette kujutada Pauluse mõtteid? Millal laseb Jumal mind siit välja? Ma tunnistan Jeesusest! Ma tahan minna teistesse linnadesse! Ometi aeg aina möödus. Ja Feeliksil olid ka mõned tagamõtted: „Pealegi ta [Feeliks] lootis, et Paulus annab talle raha; seepärast laskiski ta teda üsna sageli enda juurde saata ja vestles temaga.“ (salm 26) See on tore. Aga kui kauaks? Missugune oli Jumala ajaplaan selle evangeeliumikuulutaja jaoks? Nüüd jahmatav osa: „Ent kui kaks aastat sai täis, tuli Feeliksi järglaseks Porkius Festus. Feeliks aga, soovides olla juutidele meelepärane, jättis Pauluse ahelaisse.“ (salm 27) Kuidas palun? Veel kaks aastat? Miks Jumal seda lubas? Paulus sai eesõiguse enne Roomasse suundumist tunnistada Jeesusest Festusele, kuningas Agrippa II ja tema õele Berenikele (Apostlite teod 25; 26). Jumala ajakava ei ole kindlasti sama mis meil. Võime usaldada, et Tema, kes meie päästmiseks suri, juhib meid õigel ajal õigesse kohta, mis teenib kõige paremini Tema päästmise eesmärki.

Minu vastus:

Jaga Facebookis