Immigrandi täbar olukord

Avaldatud 24.2.2021, rubriik Päeva sõna

Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu, − teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Kiri efeslastele 2:11−13

Ameerikasse immigrandina elama asumine ei olnud lihtne. Iga päev tuletati pidevalt meelde, et ma ei ole ameeriklane, ma olin „muu“. Äkitselt ei olnud ma usaldusväärne. Kuigi mul oli juhiluba, mis lubas mul autot juhtida turistina, pidin läbima liikluseksami, kui soovisin saada California juhiluba − nagu 16-aastane algaja. Mööndavasti ei olnud mu immigratsioonikogemus nii raske, kui oleks võinud olla − keel oli mul juba selge, välja arvatud hulga sõnu ja mõned vaiksed u-d, mille pidin hääldusest välja jätma.

Tulin tööviisaga, mida immigratsioonivõimud pidevalt kahtluse alla seadsid, ja rohkem kui üks kord peeti mind piiril küsitlemiseks kinni. Püsielaniku staatuse omandamise protsess oli pikk ja keeruline ning sageli sisaldas see minu heaolust vähe hoolivate riigiametnike poolset alandamist. Kokkuvõttes kulus mitu aastat, palju raha, rohkelt nördimust ja hea juristi abi, et saada ühiskonna täielikult integreeritud liikmeks.

Meil oleks kasulik mõista, et taeva kuningriigis oleme meie sinuga „muud“. Patustena on meil väärtussüsteem, mis on täielikus vastuolus Jumala tahtega. Meil on erinevad prioriteedid ja me kõneleme teist keelt. Ja sel ajal kui inimesed valjusti kaaluvad, kas teatud immigrantide grupid võivad nende eluviisile ohtu kujutada, peaksime tõenäoliselt mõistma, et patused kujutavadki endast ohtu Jumala universumi rahule ja õnnele. Kui sa oleks olnud esimesel sajandil paganliku päritoluga inimene, siis ei oleks sul olnud isegi osa lepingust, mille Jumal oli Iisraeliga teinud.

Kas Jumala riigi kodanikuks on keeruline saada? See on uskumatult raske. Tegelikult ei ole meil sinuga selleks mitte midagi, mida vaja läheb. Meie patud muudavad meid igaveseks täiesti kõlbmatuks. Meil ei ole lootust ja meil ei ole „Jumalat siin maailmas“. Hea uudis? Jeesus tegeles immigratsiooniprotsessiga. Ta on kogu raske töö ära teinud ja nüüd „teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, [olete] saanud lähedaseks Kristuse vere läbi“.

Immigratsioon tähendab kõigega uuesti alustamist. See tähendab ka palju verd, higi ja pisaraid, kuid veri kuulub õnneks Jeesusele.

Jaga Facebookis