Stefanos

Avaldatud 24.9.2022, rubriik Päeva sõna

Aga Stefanos, täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas. Apostlite teod 6:8

Stefanos oli Jumala töös väga aktiivne ja kuulutas oma usku julgelt. „Siis tõusid mõned nõndanimetatud vabakslastute ja küreenlaste ja aleksandrialaste sünagoogist ning nende seast, kes on Kiliikia ja Aasia poolt, Stefanosega vaidlema, ent ei suutnud vastu seista tarkusele ja Vaimule, kelle läbi tema rääkis.“ (Apostlite teod 6:9, 10) Need suurte rabide õpilased olid kindlad, et suudavad avalikus diskussioonis Stefanose üle täieliku võidu saavutada, sest nad pidasid teda harimatuks. Kuid ta ei kõnelenud mitte üksnes Püha Vaimu väes, vaid kogu suurele kokkutulnud hulgale oli selge, et ta oli uurinud ka prohvetikuulutusi ja õppinud tundma kõike Seaduse kohta. Ta kaitses osavalt tõdesid, mida kuulutas, ning tema vastased said põhjalikult lüüa.

Preestrid ja ülemad, kes olid näinud Stefanose kuulutust saatva väe imelist ilmnemist, täitusid tulise vihaga. Esitatud tõendusmaterjalide kaalukusele alistumise asemel otsustasid nad tema hääle vaikima sundida, saates ta surma. Nad olid mitmel korral varemgi Rooma võimud altkäemaksuga ära ostnud, võttes kohtumõistmise ilma ametliku arutluseta enda kätte, ning vastavalt oma rahvuslikule kombele vange üle kuulanud, süüdi mõistnud ja surma saatnud. Stefanose vaenlased ei kahelnud, et nad võivad ka nüüd ennast hädaohtu saatmata selliselt toimida. Nad otsustasid riskida tagajärgedega, võtsid Stefanose kinni ning tõid ta ülekuulamisele Sanhedrini ette. ...

Kui Stefanos oma kohtumõistjatega silmitsi seisis, et vastata jumalateotuse süüdistustele, kiirgas tema näolt pühalik sära. „Ja kui kõik Suurkohtus istujad teda ainiti vaatasid, nägid nad tema palge olevat otsekui ingli palge.“ (salm 15) Need, kes Moosest ülistasid, oleks võinud näha vangi näol sama püha valgust, mida kiirgas vanaaja prohveti näost. Jumala auhiilgus oli vaatemäng, mida nad ei pidanud enam kunagi templis nägema, sest au oli sealt igaveseks lahkunud. Paljud, kes seda hiilgust nägid, värisesid ning katsid oma näo kinni, kuid kangekaelne uskmatus ja eelarvamused ei taandunud. − „The Spirit of Prophecy“, 3. kd, lk 294−296.

Jaga Facebookis