Diakon Filippus

Avaldatud 25.9.2022, rubriik Päeva sõna

Ja Vaim ütles Filippusele: „Mine ja ligine sellele tõllale!“ Filippus jooksis tõlla juurde ja kuulis teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ning küsis: „Kas sa ka aru saad, mida sa loed?“ Apostlite teod 8:29, 30

Jumal vaatab oma troonilt alla ja saadab ingleid siia maa peale tegema koostööd nendega, kes õpetavad tõde. Lugege Filippuse ja eunuhhi kogemuse aruannet. „Issanda ingel rääkis aga Filippusele: „Tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole! See on tühermaa.“ Ja Filippus tõusis ning läks. Ja vaata, üks Etioopia eunuhh, etiooplaste kuninganna Kandake võimukandja, kes valitses kogu ta varanduse üle, oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama ning oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges prohvet Jesaja raamatut.“ (Apostlite teod 8:26−28) …

See juhtub näitab, kuidas Issand hoolitseb igaühe eest, kes on tõele vastuvõtlik. Näeme, kui tihedalt on taevaste inglite teenistus seotud Issanda maapealsete teenijate tööga.

Filippusele anti kohustus minna uutesse paikadesse, uudismaad üles harima. Juhise andis talle ingel, kes jälgis iga võimalust tuua inimesed oma kaasinimestega ühendusse. Filippus saadeti „lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole! See on tühermaa.“ (salm 26) Nii kohtus ta väga mõjuka inimesega, kes pöördunult andis tõevalgust teistele edasi. Issanda töö abil Filippuse kaudu veendus mees tões, pöördus ja sai ristitud. Ta oli peateel kuulja, hea positsiooniga mees, kes avaldas tõe kasuks tugevat mõju.

Samamoodi nagu tol ajal, ootavad taeva inglid ka tänapäeval, et saaksid inimesed kokku juhtida. Ingel näitas Filippusel, kust leida see mees, kes oli valmis tõde vastu võtma. Tänapäeval juhivad ja suunavad Jumala inglid nende tööliste samme, kes lasevad Pühal Vaimul oma keele pühitseda ning oma südame puhastada ja õilistada. − The Review and Herald, 20. aprill 1905.

Jaga Facebookis