Tema mudel

Avaldatud 25.3.2023, rubriik Päeva sõna

Et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust. Luuka 1:4

Ühel mu sugulasel oli kiiresti vaja ortopeedi juurde saada ja keegi soovitas spetsialisti, kes oli talle sügava mulje jätnud oma suurepäraste oskuste ja kristliku tunnistusega. Tema kabineti seintel olid kunstiteosed armust ja usu kaudu päästmisest. Kui doktor sai läbivaatuse tehtud, ulatas ta meile väikese kaardi ja palus teksti sealt valju häälega ette lugeda. „Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse.“ (Kiri roomlastele 10:9) Olin hämmastunud tema innukusest tunnistada Jeesusest!

See on Jumala mudel maailmale evangeeliumi jagamiseks: iga inimene tunnistab Jeesusest ja Tema armust oma töökohal, koolis või oma seltskonnaringis. Luukas on asjakohane näide. Nii palju kui teame, oli Luukas arst (vt Kiri koloslastele 4:14) ja mingil hetkel hakkas ta armastama päästet Jeesuses. Ta hakkas koos Paulusega ringi rändama (vt Apostlite teod 16:10) ja temast sai üks Pauluse lähedasemaid kaaslasi (Fileemoni 24). Ja see arst, kellel oli tõsine huvi Jeesuse ja Tema järelkäijate elu ajalooliste sündmuste vastu, kirjutas lõpuks Uues Testamendis kõige rohkem sõnu, mis on tema kahes raamatus (Luuka evangeeliumis ja Apostlite tegude raamat). Luukas valdas kreeka keelt hämmastavalt ning kasutas seda Jeesusest kirjutamisel hästi ära. Ilmutades suurepärast kultuuritaju kirjutas Luukas teest ja pääste kõikehõlmavusest radikaalsete tähendamissõnadega armust, nagu näiteks kadunud poja lugu ning variseri ja tölneri lugu (Luuka 15; 18), mida ei leidu üheski teises evangeeliumis. Tema huvi Jeesuse pealtnägijate tunnistuste uurimise vastu on ilmne kohe algusest peale (vt Luuka 1:1−4): „Seepärast on mullegi tundunud õige, pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist, kirjutada sinu jaoks, üliauline Teofilos, järgemööda kõik üles, et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust.“ (Luuka 1:3, 4) Palugem Jumalal juhtida meid kasutama oma oskusi ja talente, et rääkida päästest usu kaudu Jeesusesse praegu, ükskõik kus me oleme, nii et me saaksime pääste ajaloos „tunnistajate ahela“ osaks!
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis