Vaim võib lahkuda

Avaldatud 26.1.2022, rubriik Päeva sõna

Kui palju rängema nuhtluse väärib siis teie arvates see, kes Jumala Poega on jalgadega tallanud ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud, ja kes on teotanud armu Vaimu? Kiri heebrealastele 10:29

Need, kes panevad Jumala Vaimule vastu ja sunnivad Ta lahkuma, ei tea, kuhu Saatan neid juhib. Kui Püha Vaim inimesest lahkub, teeb ta märkamatult neid asju, mida ta kunagi õiges valguses vaadates pidas patuks. Kui ta hoiatusi tähele ei pane, mässib ta end pettusesse, mis samamoodi nagu Juuda puhul muudab ta reeturiks ja pimedaks. Ta käib samm-sammult Saatana jälgedes. Kes suudab siis üldse mingil eesmärgil temaga võidelda? Kas vaimulikud püüavad teda palvetega veenda ja paluvad tema eest? Kõik nende sõnad on kui tühi jutt. Sellised hinged on valinud Saatana oma kaaslaseks, et Tema tõlgendaks räägitud sõna vääriti ja tooks selle nende arusaamisesse moonutatud valguses.

Kui Jumala Vaim on kurvastusega lahkuma sunnitud, on iga Issanda sulaste tehtud üleskutse nende jaoks mõttetu. Nad tõlgendavad vääriti iga sõna. Nad naeravad Pühakirja kõige pühamate sõnade üle ja naeruvääristavad neid nii, et kui nad ei oleks saatanlike tööriistade mõju all, paneks see neid värisema. Kõik neile tehtud üleskutsed on asjatud. Nad ei kuula noomitust ega nõuandeid. Nad põlgavad Vaimu palveid ega kuuletu Jumala käskudele, mida nad kord kaitsesid ja ülistasid. Jõuaks ometi sellistele inimestele kohale apostli sõnad: „Kes on teid ära sõnunud, teid, kelle silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna?“ (Kiri galaatlastele 3:1) Nad järgivad oma südame nõu, kuni tõde ei ole nende jaoks enam tõde. Valitakse Barabas ja hüljatakse Kristus.

Ülioluline on elada igast Jumala sõnast, muidu paneb meie vana olemus end pidevalt uuesti maksma. Püha Vaim − tõe lunastav arm hinges − teeb Kristuse järelkäijad üheks üksteisega ja üheks Jumalaga. Ainult Tema suudab minema ajada vaenulikkuse, kadeduse ja uskmatuse. Ta pühitseb kõik kiindumused. Ta taastab valmisoleva, sooviva hinge Saatana võimu alt Jumala võimu alla. See on armu vägi. See on jumalik vägi. Selle mõju all muutuvad vanad harjumused, kombed ja tavad, mis endas hoituna lahutavad hinge Jumalast, ning pühitsustöö jätkub hinges pidevalt edenedes ja laienedes. − The Review and Herald, 12. oktoober 1897.

Jaga Facebookis