Vaimu on võimalik kurvastada

Avaldatud 25.1.2022, rubriik Päeva sõna

Ja ärge kurvastage Jumala Püha Vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani! Kiri efeslastele 4:30

Ma soovin, et kõik mu vennad ja õed peaksid meeles, et Püha Vaimu kurvastamine on tõsine asi. Vaimu kurvastab see, kui inimene püüab töötada iseenda heaks ning keeldub teenimast Issandat, sest rist on liiga raske või enesesalgamine liiga suur. Püha Vaim soovib elada igas hinges. Kui see austatud külalisena vastu võetaks, siis tehakse vastuvõtjad täielikuks Kristuses; alustatud hea töö viiakse lõpule ning pühad mõtted, taevalikud kiindumused ja Kristuse-sarnased teod võtavad ebapuhaste mõtete, moonutatud tunnete ja mässumeelse tegevuse koha.

Püha Vaim on jumalik õpetaja. Kui paneme Tema õppetunde tähele, saame lunastuses targaks. Kuid me peame oma südant hoolega valvama, sest liigagi sageli unustame saadud taevase õpetuse ning püüame tegutseda oma pühitsemata olemuse loomupäraste kalduvuste järgi. Igaüks meist peab võitlema oma võitlust endaga. Pange tähele Püha Vaimu õpetusi. Kui seda teha, siis korratakse neid ikka ja jälle, kuni avaldatud mõju on nagu igaveseks kivisse raiutud.

Jumal on meid ostnud ja Ta nõuab igas südames trooni. Meie mõistus ja ihu tuleb Talle allutada ning loomupärased harjumused ja himud alistada hinge kõrgematele vajadustele. Kuid selles töös ei saa me iseennast usaldada. Me ei saa ohutult enda juhtimist järgida. Püha Vaim peab meid uuendama ja pühitsema. Jumala teenimises ei tohi olla poolikut tööd. Need, kes väidavad end Jumalat teenivat, kuid annavad ikkagi järele loomupärastele ajenditele, viivad teised eksiteele. Kristus ütles: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega!“ (Matteuse 22:37) „Tee nii, ja sa elad!“ (Luuka 10:28) − „Manuscript Releases“, 18. kd, lk 47, 48.

Jaga Facebookis