Tema Vaim

Avaldatud 26.5.2023, rubriik Päeva sõna

Kui nüüd Jeesus oli ristitud … ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale. Matteuse 3:16

Sündisin pastori perekonnas ja olin varasest lapsepõlvest peale kuulnud palju jutlusi. Mäletan ikka veel üht oma isa jutlust sellest, kuidas matemaatiliselt on võimatu evangeeliumi enne Kristuse teist tulekut kogu maailmale kuulutada. Esiteks kirjutas ta tahvlile mõned valemid, mis sisaldasid ülemaailmseid sünni- ja surmaarve, ning kuidas kogudusel on võimatu nende arvudega sammu pidada. Seejärel lisas isa Jumala Vaimu elemendi (nagu esimese sajandi kristliku koguduse ajal) ja selgitas, kuidas jumalikku tulemust ei saa lihtsa matemaatika abil mõõta.

Kui Jeesus oli ristitud, tuli Ta veest välja, taevad avanesid ja Ta nägi Jumala Vaimu enda peale laskumas (Matteuse 3:16). Kuigi Jeesuse oli eostanud Püha Vaim ja Vaim oli Temaga läbi kogu Tema elu, oli Ta nüüd saanud nähtavalt jõudu Vaimult, et täita oma lunastav missioon. Tema, kes ristib Vaimuga (Matteuse 3:11), sai nüüd oma avalikku töösse sisse­pühitsemisel Vaimuga ristitud. Vana Testamendi prohvetid olid kuulutanud, et Jumala valitud Sulane võitakse Vaimuga: „Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma Vaimu tema peale.“ (Jesaja 42:1, vt ka Jesaja 11:2) Jeesus ise tsiteeris Naatsareti sünagoogis Jesaja 61:1 ja teatas, et see prohvetikuulutus on Temas täitunud: „Issanda Vaim on minu peal.“ (Luuka 4:18) Jeesus tõotas mitu korda anda sama Vaim oma järeltulijatele. Tema jüngrid pidid kuulutama head sõnumit pattude andestusest Jeesuse nimes alles pärast seda, kui nad saavad Vaimu väe kõrgelt (Luuka 24:47−49). Me ei saa oma jõuga mõõta võimekust täita oma kutsumust ja Jumala antud ülesandeid, sest seda tehes hakkame alati muretsema ja närvitsema. Neile, kes usuvad Jeesusesse, on tõotatud Püha Vaim, kelle vägi muudab meid võimekaks julgelt evangeeliumi kuulutama. Palugem iga päev Jumala Vaimuga täitmist!
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis