Tema kokkuvõte

Avaldatud 25.5.2023, rubriik Päeva sõna

„Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga!“ Markuse 12:30

Uudistelugejad olid nii emotsionaalsed, et suutsid vaevu rääkida. Ka minu silmad täitusid pisaratega. Ventura maanteel transporditi autoga seersant Heluse, California Thousand Oaksi massitulistamise kangelase surnukeha. Ta oli andnud oma elu, püüdes päästa teiste elu. Kui rongkäik möödus, peatusid kõik tema ülimat ohvrit tunnustama. Ülekäigusillad olid rahvast täis, samuti tänavaääred; tuhanded kogunesid teda austama. Me austame lugupidavalt kangelasi, kes vabatahtlikult ja armastavalt oma elu annavad.

Kuidas saame austada Jeesust, kes andis oma elu meie eest? Jeesuse ajal oli Seadusele lisaks moodustatud 613 üksikasjalikku määrust ja religioonieksperdid tavatsesid vaielda, missugune neist on kõige tähtsam. Üks kirjatundja küsis Jeesuselt: „Milline on kõige esimene [tähtsaim] käsk?“ (Markuse 12:28) Ehk oleks Jeesus võinud vastata tähtsuse järjekorras reastatud nimekirjaga, mida saaksime kõik kasutada. Selle asemel võttis Jeesus seaduse kokku ühe võtmesõnaga − armastus. Armasta oma Jumalat ja oma kaasinimest nagu iseennast. Kreekakeelne tegusõna siin on agapao, seesmiselt motiveeritud, Jumala antud pühendumine ja andumus, mis on vastus Tema täielikult, kogu südamest tulevale armastusele ja andumisele meie vastu, mis tõi kaasa Tema ülima ohvri. „Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud.“ (1. Johannese 4:19) Jeesus vastas sõnadega 5. Moosese 6:4–5, mida pühendunud juudid iga päev kordasid, ning 3. Moosese 19:18. Jumal soovib meilt kõike: kogu meie südant, kogu meie hinge, kogu meie mõistust ja kogu meie jõudu (Markuse 12:30). Ja seda on Ta väärt, sest Tema andis endast kõik! See armastuse ja andumise vastus on Tema jaoks palju rohkem väärt kui miski muu, mis meil võib olla või mida me teeme (salm 33). Võtkem rohkem vastu Tema armastust ja seega armastagem Teda rohkem! „Et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.“ (Kiri efeslastele 3:17−19)
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis