Pastor vastab: Kuidas suhtub Adventkogudus surmanuhtlusesse?

Avaldatud 3.4.2009, rubriik Pastor vastab, teema Elu, autor Jaanus-Janari Kogerman

Küsimus

Kuidas suhtub Adventkogudus surmanuhtlusesse?

Vastus

Kõigepealt pean tunnistama, et adventkogudus ei ole võtnud ametlikku ühist seisukohta surmanuhtluse osas.

Kuigi lugedes Kümmet Käsku ja eriti kuuendat käsku, mis ütleb, et "sa ei tohi tappa" (2. Moosese 20:13) võib tunduda, et siin on ju kõik öeldud,  on teema siiski natukene keerulisem.

Siin käsus ei ole räägitud tapmisest üleüldiselt vaid ainult otseset mõrvast. Seega õpetab Piibel, et ühel inimesel ei ole õigust otsustada teise inimese elu üle oma suva järgi.

Surmanuhtlus ei tugine siiski suvale vaid on otsese seaduserikkumise tagajärg. On tehtud tegu, mille puhul on võimalik rakendada surmanuhtlust, on tuvastatud süüdlane ja langetatud otsus. Sellist otsust ei langeta tavaliselt üks inimene oma suva järgi vaid see on ühiskonna poolne otsus.

Paljudes demokraatlikes riikides (ka Eestis kuni 1998. aastani) on surmanuhtlust võimalik rakendada ainult eriti raskete kuritegude suhtes (nagu tahtlik tapmine jmt). Sellisena ei ole surmanuhtlus vaid kättemaks kellegi teo eest vaid ühiskonnapoolne otsus isiku suhtes, kelle iseloom ja käitumine on eriti ohtlik.

Paulus kirjutab roomlastele, et iga inimene peab kuuletuma olemasolevatele võimudele ja valitsejatele (Roomlastele 13:1-7). See tekst ütleb, et valitusel on õigus teha otsuseid selleks, et säilitada korda ja karistada kurja.

Juhin tähelepanu neljandale salmile siin lõigus: "sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on ju Jumala teener, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja." Selle salmi põhjal on antud ka karistamine (isegi surmanuhtlus) valitsejatele ning neil on selle otsuse langetamiseks täielik Jumala autoriteet (ta on ju Jumala teener).

Kristlastena teame, et surmanuhtluse rakendamine inimeste poolt ei määra mitte kuidagi inimese igavikulist saatust (kord Jumala riigis kohtame röövlit ristil, kes sai armu Jumalalt, kuigi suri inimeste otsuse põhjal) ja seega peame tunnustama Jumala poolt seatud valitsejate otsuseid.

Jaga Facebookis