Pastor vastab: Kes on Messias?

Avaldatud 4.5.2009, rubriik Pastor vastab, teema Piibel, autor Kaido Kask

Küsimus

Kes on Messias, miks kõik ootavad Messiat ja millal ta peaks tulema?

Vastus

"Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu." (Jh 3:16)

Seda teksti nimetatakse Piibli kuldsalmiks, sest selles on kõik ärapääsemiseks vajalik kirjas. Messias tuli umbes 2000 aastat tagasi. Meie tunneme Teda Kristuse nime all. See on selle nime kreekakeelne tõlge. Eesti keelde tõlgitult on Tema nimi Võitu, s.t. võitud mees. Messias ehk Kristus tuli umbes 2000 aastat tagasi maa peale, et päästa kogu inimkonda igavesest hukatusest. Jumal lõi inimese maa peale elama, kuid inimene valis surma, kui ta astus üle Jumala keelust. Jumal armastas inimest nii väga, et Kristus tuli maa peale ja suri inimese asemel, võttes inimese süü enese peale. Kristus tõusis surnuist üles ja läks taevasse, kuid Ta lubas tagasi tulla. Nüüd me ootamegi Kristuse tagasitulekut. Piibel ütleb: "Meie ei taha aga, vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad nagu need teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos Temaga on läinud magama. Jah, seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me jääme üle elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magamaläinutest, sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga." (1Ts 4:13-17) Kuid seda Piibel ei ütle, millal Kristus tagasi tuleb. Kui Ta oli maa peal, siis Ta rääkis märkidest, mis näitavad, et Tema tulek on lähedal, kuid täpset aega ei või keegi teada. Seepärast kõik ootavadki Teda, samas täpselt teadmata, millal Ta tuleb. Kuid kõik teavad, et Tema tulek lõpetab praeguse maailmakorra ja hiljem Jumal loob uue taeva ja uue maa, kus pole enam ebaõiglust ega surma. Seal ei valitse enam patt. Kristuse tulekuga algab Jumala lastel igavene õnnelik elu esialgu taevas ja hiljem uueksloodud maal.

Jaga Facebookis