Pastor vastab: Kuidas suhtuvad adventistid Lootuse festivali?

Avaldatud 18.4.2009, rubriik Pastor vastab, teema Kogudus, autor Toivo Kaasik

Küsimus

Kuidas suhtuvad adventistid Lootuse festivali? On see Pühast Vaimust inspireeritud üritus? Kas adventistid peaksid osalema?

Vastus

Kõigepealt peaksime tegema endale selgeks, mida kujutab endast Lootuse festival? Tegijad on reklaaminud seda, kui evangelismiüritust, mis ei seisa konkreetselt ühegi koguduse teenistuses. Ehkki iga tegija konfessionaalsed tõekspidamised ja vaimsus jätavad oma jälje, on needsamad tegijad niivõrd erineva taustaga, et minu hinnangul peaks Lootuse festival tõepoolest kujunema selleks, millena teda reklaamitakse - evangelismiürituseks.

Järgnevalt on oluline mõtiskleda selle üle, milliste ootustega Lootuse festivalile minna. Kui minna sinna nautima kristlikku seltskonda ja saama usuelus uut impulssi, siis usun, et Lootuse festival ei valmista selles osas pettumust. Ja mis saab Adventkirikul olla selle vastu, kui inimesed käivad evangelismiüritusel ja naudivad meeldivat kristlikku koosolemist. Kui osalejal on aga sügavamad teoloogilised huvid ja ootused, siis seda Lootuse festival eeldatavasti ei paku. Lootuse festival on väga selgelt orienteeritud Eesti rahva sellele osale, kes on täna veel väljaspool kirikuid-kogudusi.

Minupoolne ettepanek küsijale on minna Lootuse festivalile ja võtta kaasa nii palju mittekristlastest sõpru ja tuttavaid, kui võimalik. Muidugi on nendega Lootuse festivalile mineku täpne tulemus ette teadmata, aga ilma tegutsemata ei ole ka tulemust. Oluline on, et Sinu kaasavõetud sõprade lähem kokkupuude kristlastega ei piirduks Lootuse festivaliga, vaid võta needsamad sõbrad kaasa ka oma kodukoguduste järgnevatele jumalateenistustele ja koosviibimistele. Siis on Lootuse festival oma ülesande täitnud - aidanud Sinu sõpradel leida tee Issanda juurde.

Jaga Facebookis