Pastor vastab: Kas hingamispäeval on lubatud palgata töötada?

Avaldatud 26.8.2009, rubriik Pastor vastab, teema Elu, autor Kaido Kask

Küsimus

Mul on selline küsimus. Olen proovinud leida tööd, kuid probleemiks on alati hingamispäev. Vajan väga tööd, kuid samas soovin ka Jumalale ustavaks jääda. Praegusel hetkel leidsin koha, kus saaksin töötada sel alal, millest alati olen unistanud. Tekkis mõte, et kui aitaks neid ikka laupäeviti, aga ilma palgata. Ma ei tea kas see oleks õige, aga oleks natuke parem kui palgaga. Mida arvavad pastorid sellest? Palun võimalikult paljude SPA koguduste pastorite arvamust.

Vastus

Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on. Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja Ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. (2Ms 20:8-11)

Õnnis on inimene, kes nõnda teeb, inimlaps, kes selles püsib, kes peab hingamispäeva ega riku seda, ja kes hoiab oma kätt igast kurjast teost. (Js 56:2)

Kui sa hingamispäeval seisatad ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja Issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühje sõnu. (Js 58:13)

Ja pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid leppemärgiks minu ja teie vahel, teadmiseks teile, et mina olen Issand, teie Jumal! (Hs 20:20)

Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval puhka! Ka künni- ja lõikuseajal pea puhkust! (2.Ms.34,21)

Piiblis on peale nende veel palju kirjutatud hingamispäevast ja vastuse oma küsimusele sa peaksid leidma just Piiblist. See mida võimalikult paljud pastorid arvavad, ei päästa sind. Sa tegid kogudusse astudes lepingu kõigepealt Jumalaga ja seepärast on sinu jaoks oluline just Tema arvamus. Jeesus ei rääkinud kusagil, et hingamispäeval võib tööd teha, kuid Ta ütles, et kaevu kukkunud härg tuleb välja tõmmata. Ta võrdles sellega haigete tervendamist hingamispäeval. Ma soovitan palvetada selle asja pärast ja otsida tarkust Jumala käest. Üks hea raamat, mis õpetab Jumala juhtimist järgima, on Jim Hohnberger "Põgenemine Jumala juurde". Jumal võib sulle loomulikult vastata ka pastorite ja teiste koguduseliikmete kaudu, kuid sa pead õppima eristama Jumala häält vaenlase omast. Vastus oleneb kindlasti ka töö olemusest, kuid ma võin öelda, et mina ei ole hingamispäeval töötanud, kuigi ma töötasin omal ajal kolhoosis ja minu töö puudutas loomi, kes vajavad iga päev hoolitsust. Kodus mul olid ka loomad ja nendega tuli hingamispäeval tegeleda. Kolhoosis oli aga neid töölisi küll, kes hingamispäevast ei hoolinud ja tegid minuta selle töö ära. Kui farm oleks adventistide oma, siis oleks jälle teine jutt. Sama lugu on haiglas töötamisega. Kui sa soovid ka teistelt pastoritelt vastust, siis pead siiski igaühele eraldi kirjutama või helistama. Kontaktid leiad "Kogudused ja kontaktid " all olevatelt koguduste linkidelt. Kuid kuula, mida Jumal ütleb!

Jaga Facebookis