Epiloog: Järgmine samm

Avaldatud 27.12.2017, autor Marta-Liina Põldaru, allikas Meie Aeg

Oma esimest ja teist epiloogi kirjutades olin pabinas. Väga pabinas. Kas ma ikka oskan kirjutada? Kas Jumal juhib mind? Kust ma saan ideid? Mida teised minu kirjutistest arvavad? Minu peas käis läbi palju küsimusi ja olin selle ettevõtmise suhtes – kirjutada aasta aega järjest epiloogi – väga ebakindel. Enne kui saatsin oma epiloogi Averonikale, lasin selle mitmel inimesel läbi lugeda, et nende arvamust saada. See siin on minu viimane epiloog ja seda kirjutades tundsin ennast palju rahulikumana kui esimesi epilooge kirjutades. Mitte selle pärast, et arvaksin, et olen nüüd parem kirjutaja, vaid selle pärast, et olen kirjutamisega ära harjunud.

Harjumused kui kinnistunud käitumismustrid on osa meie igapäevaelust. Väga suur osa meie harjumustest, nagu näiteks nõude pesemine ja hommikusöögi söömine, on tavapärased osad meie rutiinist. Kahjuks on meie loomusele omane, et ka halvad harjumused kipuvad ligi. Vahepeal lausa ilma vaevata, lihtsamalt kui head harjumused.

Harjumused on lihtsad tulema ka meie usuelus. Harjumus hommikuti teha kiire 5-minutiline palve enne voodist välja tulemist: „Aitäh, kallis Taevaisa, toidu, mehe ja kõige muu hea eest. Palun hoia mind töö juures.“ Harjumus lugeda lõik või peatükk Piiblist hommikuse võileiva kõrvale. Harjumus lugeda see oma telefonist kiiresti läbi, et saada südamesse pinnapealne rahu – olen ju päeva alustanud ikkagi piiblilugemisega, aga jõuan ilma varasema ärkamiseta ka õigeaegselt tööle.

Luuka evangeeliumi 18. peatükis on lugu rikkast mehest, kes küsis Jeesuselt, mida ta tegema peaks, et pärida igavest elu. Kui Jeesus kuulis, et mees on noorest peale pidanud kõiki Jumala käske, vastas Ta: „Üks asi on sul veel vajaka.“ 
(Lk 18:22) Jeesus käskis mehel maha müüa kõik, mis tal on, saadud raha laiali jagada ja järgneda Talle. Mees kurvastas selle peale, sest ta oli väga rikas ning kõigest loobumine ei olnud tema jaoks lihtne.

Ka see mees oli kinni oma harjumustes. Ta oli harjunud pidama käske noorest peale. Ta oli niimoodi üles kasvanud ja lootis, et see on kõik, mis on vajalik igaveseks eluks. Ta otsis Jeesuselt justkui kinnitust, et tema tavapärased harjumused võivad ta päästa, sisimas miski siiski sundimas teda seda küsimust esitama. Saanud vastuse, mis nõudis mehelt rohkemat kui tavapäraste harjumuste lihtsat järgimist, ta kurvastas. Jeesus ootas temalt kõike.

Nii nagu selle mehega, on ka meiega. Jeesus on meile andnud kõik, mis Tal oli. Ta sõna otseses mõttes andis meile terve oma elu. Sama ootab ta ka meilt. Võttes ette selle sammu ja otsuse hakata epilooge kirjutama, olin ebakindel, sest see oli midagi erinevat, midagi, millega ma ei olnud harjunud. Nüüd olen tänulik Jumalale (ja Averonikale), et see ülesanne mulle usaldati. Tunnen, et igat epiloogi kirjutades õppisin ise nii palju – Piiblit uurides, palvetades ning mõtiskledes õppisin rohkem tundma nii ennast kui ka Jumalat. Seda kõike lihtsalt võttes sammu tavaharjumustest eemale.

Ellen White on kirjutanud, et kõigil, kes tahavad, et Jumal neid kasutaks, tuleb läbi teha vaimne ja moraalne treeningprotsess. Ta on öelnud: „Paljud ei saavuta kunagi kohta, mida nad võiksid saavutada, sellepärast et nad ootavad, et Jumal teeks nende heaks seda, milleks Ta on andnud neile jõu.“ („Patriarhid ja prohvetid”, lk 186) Usus ja tõotustes teame, et neile, kes paluvad, annab Jumal jõu teha järgmine samm, sest Tema ise ootab meilt seda. Tema ise juhib meid astuma oma harjumustest edasi.

Seega, minnes vastu uuele aastale, jäta maha harjumused, mis justkui hoiavad elu ühes toonis. Jeesus palus sellel rikkal mehel astuda järgmine samm. Ta palub seda teha ka sinul. Võta aega Jumalaga olemiseks ja uuri, mis on Tema plaanis järgmine samm sinu jaoks, ning pühenda oma elu selle sammu tegemiseks. Kui oled teinud selle esimese sammu alistamaks kõik Jumalale, siis, ma olen kindel, juhatab Tema ise sind järgmiseni teekonnal igavesse ellu. „Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele.“ (Kl 3:23) Mis iganes on järgmine samm, mille Jumal sulle annab, tee seda kogu oma hingest! Palveta kogu oma hingest! Loe Piiblit kogu oma hingest! Teeni Issandat kogu oma hingest! Võta ette järgmine samm kogu oma hingest!

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat