Newbold hakkab pakkuma Andrewsi ülikooli praktilise usuteaduse doktoriõpet

Avaldatud 2.2.2018, allikas TEDNews

Newboldi kolledž ja Andrewsi ülikool teevad koostööd, et pakkuda alates 2018. aastast Euroopa tudengitele praktilise usuteaduse doktoriõpet (DMin).

DMin kursus, mis keskendub mitmerahvuselisele/multikultuursele misjonile ja teenistustööle, algab intensiivkursustega 2018. aasta mais‒juunis, millele järgnevad sarnased intensiivkursused 2019., 2020. ja 2021. aastal. Seejärel tuleb kirjutada uurimuslik doktoritöö.

Programmi eesmärgiks on tegeleda praeguseks ajaks normiks kujunenud kultuurilise mitmekesisusega. Üldine rassiline inklusiivsus ja koguduse sees tunnetatav rassiline eksklusiivsus viitab sellele, et miski on nihkes. Selleks, et 21. sajandil efektiivselt kuulutustööd teha, on vaja välja töötada tõhusad multirahvuselise ja multikultuurse misjonitöö mudelid.

Selles õppeprogrammis omandavad doktorandid rassilise lepituse aluspõhimõtted nii koguduslikus kui ka ühiskondlikus kontekstis, teadmised selle kohta, kuidas muuta kogudus inklusiivse misjoni ja teenistustöö meelseks, kuidas hallata ja juhtida muutusi, kuidas ellu rakendada vaimuliku tervise põhimõtteid 21. sajandi, millised on eneseanalüüsi praktikad ja mil viisil välja töötada ja rakendada parimaid hindamiskriteeriume.

„Newboldi kolledž vastab selgele pastoritepoolsele nõudmisele üle kogu Trans-Euroopa divisjoni pastoraalse ja professionaalse doktoriõppe järele,” sõnas Newboldi rektor dr John Baildam.

„Koostöös Andrewsi ülikooli ja Trans-Euroopa divisjoniga on kolledž otsustanud keskenduda multikultuurilisele ja multirahvuselisele misjoni- ja teenimistööle, mis sobib meie meelest suurepäraselt meie geograafilise piirkonna vajadustega. Usume, et see Andrewsi ülikooli doktorikraad, mille õpe toimub Newboldis, annab meie pastoritele võimaluse kasvada ametialaselt ja vaimulikult ning varustab neid teenimistööks suurema kultuurilise tundlikkusega. Võime koguduseliikmetele kinnitada, et nende pastorid on läbi käinud sellest kõrgemast õppeprogrammist selle eesmärgiga, et oma kogudusi veelgi paremini teenda. Järjest enam globaliseeruvas maailmas ei ole multirahvuseline ja multikultuuriline õpe mitte trend, vaid reaalsus. Pastoraalne efektiivsus 21. sajandil nõuab selle valdkonna teadmist ja oskusi, töötamaks mitmekesises maailmas,” lisas dr Kenley D. Hall, Andrewsi ülikooli kristliku teenimistöö, jüngerluse ja religioosse hariduse abiprofessor.

2016. aastal Andrewsi ülikoolis DMin kursuse läbinud Kleyton Feitosa ütles: „Praktilise usuteaduse doktoriõppe programmis oli mul võimalus vaadata otsa iseenda teenistustöö kontekstile ja küsida raskeid küsimusi, selliseid küsimusi, mis panid mind oma töö peale uue pilguga vaatama ja analüüsima. See tegi minust parema pastori.”

„DMin kursus julgustab pastoreid saama Jumala tõhusaimateks teenriteks, aidates neil välja arendada paremaid analüüsioskusi, et teenida Tema rahvast veelgi paremini. Ma loodan, et veel enam pastoreid haarab sellest suurepärasest võimalusest kinni,” ütles Sung Kwon, Andrewsi ülikooli DMin programmi tudeng.

„See programm on veel üks näide sellest, kuidas Newbold vastab divisjonisisestele vajadustele ja me võtame rõõmuga vastu selle õppegrupi, kes saab loodetavasti olema väga multikultuurne,” lõpetas dr Baildam.

Doktoriprogrammis osalemiseks on vaja, et kandidaadil oleks magistrikraad teoloogias (või sellega võrdväärne kraad) ja vähemalt kolmeaastane kogudusliku töö kogemus. Avaldusi saab esitada 16. märtsini, nii et asjast huvitatud peaksid võimalikult kiiresti kontakteeruma Newboldiga, kas meilitsi aadressil vspoljar@newbold.ac.uk või telefoninumbril +44 (0)1344 407423. Lisainfot saab veebilehel www.newbold.ac.uk/doctor-of-ministry.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat