Tallinna ja Rakvere noored osalesid ülemaailmsel noortepäeval GYD

Avaldatud 22.3.2018

17. märtsil osalesid adventnoored maailma eri paigus ülemaailmsel noortepäeval. Eestis toimus selle päeva puhul kaks ettevõtmist: üks Tallinnas ning teine Rakveres.

Kompassi geopeitus Tallinnas

Ülemaailmse noortepäeva raames korraldasid Kompassi meeskond ja Tallinna I kogudus Pirita terviseradadel põneva geopeituse ürituse.

Kompassi koguduse misjoniosakonna juht Kevin Pajula selgitas, et geopeitus oli suunatud Pirita linnaosa vähemkindlustatud noortele ja peredele, et pakkuda neile võimalust leida uusi sõpru ning veeta aega imelises looduses. „Kompassi meeskond on võtnud endale eesmärgiks luua sõprussidemeid ning selle kaudu suunata inimesi Jumala tundmisele. Toimunud üritus oli järjekordne samm selle püüdluse poole,“ ütles ta.

Geopeituse käigus jaotati kohale tulnud inimesed gruppidesse ning igale grupile määrati juht Kompassi meeskonnast või Tallinna I kogudusest. Rajal olles tuli vastata erinevatele nii usuga seotud kui ka nuputamist vajavatele küsimustele ning lahendada ka praktilisi ülesandeid. Grupijuhtide ülesandeks oli geopeituse käigus tutvustada oma meeskonna liikmetele Kompassi meeskonna olemust ja küsimustele vastates selgitada Piibli põhimõtteid.

Peale terviseradadel ülesannete lahendamist suunduti tervisespordimajja, kus pakuti osalejatele kehakinnitust ning see andis ürituse tegijatele hea võimaluse veelgi tugevdada sidemeid ning kontakte osalenud inimestega. Kevini sõnul osales toimunud ürituse üle ootuste palju inimesi – kokku üle 80 inimese, kellest 42 olid mittekoguduseliikmed ning palju oli noori, kes olid täiesti uued kontaktid. „Muidugi leidus ka noori, kes olid meie üritustel juba mitu korda käinud ning kutsusime neid ka Kompassi järgmisele teenistusele, kus saame  nendega järjekordselt kohtuda,“ selgitas Kevin järgmist sammu. „Meeskonna eesmärgiks on hoida neid tutvusi ning tutvustada neile samm sammult oma tegemisi ning juhtida neid Jumala ja tema poja Jeesuse Kristuse tundmisele.“

Tuues tänu Jumalale saavad korraldajad öelda, et eesmärk “olla ise sellel päeval teenistus” kandis vilja.

Edasi jätkub Kompassi meeskonna misjonitöö interaktiivse tervisekoolitusega 8. aprillil. Koolitust viib läbi BAUC (Balti Unioon) tervisetöö juht Alla Nõmmik ja koolitus toimub Tallinnas Terve Elu Keskuse ruumides. Koolituse raames saavad osalejad praktilisi nõuandeid kuidas vähendada ümbritseva keskkonna stressitekitavat mõju ja seda parandada. Vaatlusele tulevad erinevad viisid, kuidas meie mõtlemine stressi tekitab ja mida selles suhtes oleks võimalik muuta.

„Tutvustamisele tuleb 6 vaimset meetodit stressiga hakkama saamiseks. Igaühel on võimalus värskelt saadud teadmiste alusel endale eesmärgid seada ja valida meetodid, mis aitavad vähendada stressi negatiivset mõju ja säilitada elurõõmu oma elus,“ võttis Kevin peagi algava sündmuse kokku.

„Õnne otsingul“ Rakveres

Ülemaailmse noortepäeva eelõhtul, 16. märtsil korraldas Rakvere adventkoguduse noorteosakond ürituse pealkirjaga „Õnne otsingul“, mis toimus Rakvere Avatud Noortekeskuses.

Üks ettevõtmise korraldajatest, Ly Kaasik, selgitas ürituse vajadust: „Kuna viimastel aastatel on avalikkuse ees üha enam räägitud noorte probleemidest ja pingelisest elust ning sellest tingitud stressist, depressioonist ja enesetappudest, oli kokkusaamise eesmärgiks anda noortele mõista, et nad ei ole oma muredega üksi.“ Esinema oli kutsutud Pille Kriisa, Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustuse pälvinud koolitaja, kelle interaktiivne loeng pidi keskenduma mitmesugustele probleemidele noorte elus, julgustama neid abi küsima ning vähendama hirmu ja teatavat võõristust psühholoogide ja nõustajate ees.

Ly lisas, et kohapeal saadi aru, et õhtu kujuneb plaanitust ilmselt üsna erinevaks. „Ootasime enamjaolt 15-aastaseid ja vanemaid osalejaid, kuid kohale tulnud 45 lapsest oli suurem osa 10–15-aastased,“ selgitas Ly. „Kuna loeng – ükskõik, kui huvitav – oleks nad liiga kiiresti ära väsitanud, korraldas Pille Kriisa vabas vormis koosolemise. Ta ei üritanud mingisugust korda luua ega lapsi ja noori ennast kuulama panna, vaid mängis ja laulis nendega, rääkis neile jutukesi ja kuulas neid ning pani aluse headele suhetele.“

Kuna üritus toimus avatud ruumis siis osalejaid tuli ja läks kogu õhtu jooksul, aga Ly sõnul jäi lõpuks kohale umbes viisteist last ja noort, kes olid väga huvitatud järgmisest kokkusaamisest. Lisaks soovijatega noolemängu mängimisele jagati ka auhindu.

„Hiljem meiega, korraldajatega, vesteldes selgitas Pille Kriisa, et need osalejad, kes kauemaks kohale jäid, elasid ilmselt kodudes, kus neile ei pööratud kuigi palju tähelepanu ja neist ei hoolitud piisavalt,“ ütles Ly. „Nüüd kogesid nad võib-olla esimest korda seda, et täiskasvanud suhtuvad neisse kui võrdsetesse, kuulavad neid ja on neist huvitatud. Seetõttu ei soovinudki nad ära minna. Tõenäoliselt oli neil ka kõige rohkem muresid ja suurim vajadus abi järele.“

Üritusele tagasi vaadates leidis Ly, et on üha enam hakanud mõistma, et see õhtu õpetas talle ehk isegi rohkemat kui kõigile kohaletulnud lastele. „Olen sedasorti üritusi näinud tavaliselt sellisena, kus osalejate ja korraldajate vahel on teatav barjäär: üks õpetab ja teised õpivad ning alati peab valitsema kas mingisugune kord ja distsipliin. Pille Kriisa jättis aga igasugused reeglid kõrvale ja vestles lastega nagu võrdsetega.“ Ly lisas, et koolitaja ei keelanud lapsi ega andnud mingil moel hinnanguid ning ometi kuulasid lapsed ja noored teda lihtsalt sellepärast, et ta meeldis neile. „Tihti püütakse noorte inimestega tööd tehes neid esialgu endasarnaseks muuta, sest palju lihtsam on koos olla kellegagi, kes käitub oodatult ja ettearvatavalt. Tegelikult peaksin mina hea suhte loomise nimel esimesena muutuma – suhtlema lastega lapse tasandilt ja teismelistega teismelise tasandilt.“ Ly õppetund oli see, et tema kui kristlase ülesanne ei ole teisi enda jaoks meeldivatesse raamidesse suruda, vaid saada kõigile „kõigeks, et igal juhul mõned päästa“.

Tuevikuplaanidest rääkides ütles Ly, et juba üritust organiseerides otsustati, et see ei jää ühekordseks tegevuseks, vaid on sissejuhatus aasta läbi kestvate töötubade seeriale, millest igaüks keskendub mingisugusele murekohale noorte elus. „Kuna tõenäolised osalejad on oodatust nooremad, tuleb palju varasemaid plaane ümber teha, aga soovime Avatud Noortekeskuse laste ja noortega kindlasti edasi tegutseda ning ka Pille Kriisa oli jätkuvast koostööst huvitatud“, on Lyl hea meel. Plaanis on korraldada töötube ja vestlusringe ning suve poole vabas õhus lõbusalt aega veeta.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat