Viljandi kogudus tähistas 110. aastapäeva

Avaldatud 10.9.2018

Hingamispäeval, 8. septembril tähistas Viljandi adventkogudus 110. aastapäeva. Aastapäev oli kantud Aamose raamatu 4. peatüki 12. salmist „...valmistu, Iisrael, kohtama oma Jumalat!”.

Aastapäeva jumalateenistus algas hommikul kell 10 tervitama tulnud sõprade heasoovidega. Viljandi abilinnapea Janika Gedvil sõnas, et linnavalitsust ja adventkogudust ühendab soov inimestele head teha ja neile head soovida. Balti uniooni esimees David Nõmmik esitas kuulajaile aastapäeva mototekstist lähtuva üleskutse pöörduda Jumala poole ja olla Temale meelepärane. Oma tervitused andis üle ka EELK Viljandi Pauluse koguduse esindaja. Oma koguduse liikmeist võttis sõna Viktor Noginovski, kes on koguduse liige juba 72 aastat. Viktor meenutas aega, mil ta noore poisina adventkoguduse Pika tänava majas koosolekutel hakkas käima ja kogudusse ristitud sai. Oma tervituses vaatas Viktor tagasi rasketele aegadele, mille kogudus on pidanud läbi elama, kui evangeeliumi levitamine ja jumalateenistuste pidamine oli raskendatud.

Aastapäeva jutluse pidas kunagine Viljandi koguduse pastor, praegu emerituuris olev Mart Vari. Mart rõhutas aja kasutamist: „Meil on kiire – meie elu kestab vaid ühe hetke. Me peame kasutama seda hetke ega saa valmistumisega viivitada.”

Pärast piiblitundi oli nii kogudusele kui külalistele valmis pandud ühine lõuna, misjärel kell 16.00 vaadati tagasi koguduse ajaloole ning kuulati eri žanris ja eri esitajate muusikat ja laule.

Õhtuse kontserdiosa alguses tervitas aastapäevakogudust Viljandi Elu Sõna koguduse esindaja, kes tuletas kuulajaile meelde, et Viljandi adventkogudus on vanem kui Eesti vabariik. „Jumal hoidku teid ja usun, et suured imed on siin juhtumas tänu teile,” sõnas Elu Sõna koguduse esindaja ja meenutas hea sõnaga aegu, mil nad pidasid oma koguduse jumalateenistusi adventkoguduse majas Uku tänaval.

Ringkäigu koguduse 110-aastases ajaloos ja koguduse tekkimise eelloos tegi Mart Vari, kes alustas aastast 1897, mil kogudus rajati Tallinnasse. Seejärel 1901 Narva ja Paidesse ja 1904. aastal Tartusse.

Adventsõnum jõudis Viljandisse tänu kirjandusevangelistidele, kelle nimed ja täpsed tegutsemisaastad Liivimaa põhjaservas pole tänaseks teada. Nende järel tuli Viljandisse saksa misjonär Johan Sporge ja esimesed koosolekud toimusid Kantrekülas ühe grupiliikme kodus.

1905 kirjutas Vene tsaar alla ringkirjale, mille järgi anti luba minna õigeusu kirikust protsestantliku koguduse liikmeks. Seejärel saadeti kaks noort meest Eestimaale kogudusi rajama: Aleksander Rauk ja Jaan Pahla. Esimene ristimine Viljandis oli 13. mail 1908. aastal. Üks esimesi ristituid oli Jüri Aua. Ristijaks oli toonase Vene uniooni esimees Julius Boettcher .

Pärast tegutsemist väga mitmes eri paigas ehitati Uku tänavale oma maja, 1959. aastal sai maja valmis, 1961. aastal maja riigistati. 1991. aastal anti maja koguduse tagasi.

Esimene eesti soost jutlustaja Viljandi koguduses oli Ludvig Hallang.

Õhtust teenistust kaunistas nii vene- kui eestikeelse koorilauluga Tallinna III koguduse koor ja meesansambel. Instrumentaalmuusikat mängis kohaliku koguduse ansambel ja soologa esinesid Katrin Dreiling ja Matthew Lombart.

Viljandi koguduse ajaloo kohta loe lähemalt oktoobri Meie Ajast. 

Fotod: Artur Syroid

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat