Liidu infosekretärina asus ametisse Kaile Tuvi

Avaldatud 24.9.2018

Septembri algusest töötab Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidus infosekretäri ametikohal Kaile Tuvi. Inforekretäri tööülesannete hulka kuulub liidu info toimetamine kohalikesse kogudustesse ning kohalike koguduste abistamine oma ürituste reklaamimisel.

Kaile sõnas, et esimene osa tööst on leida igas koguduses inimene, kes abistaks info vahendamisel. „Kohalikule infosekretärile hakkan saatma regulaarselt infot ja püüan teada saada, kas info jõuab tavaliikmeni kogudustes.” Üks moodus kohalikus koguduses infot edastada on koostada infoleht. Praegu on infoleht väga vähestes kogudustes ja on kogudusi, kus leitakse, et infolehte ei ole tarvis, kuna info levib muid kanaleid pidi.

„Arvan, et infoleht on oluline nende jaoks, kes regulaarselt kirikus ei käi, neile, kes käivad näiteks osasaamise teenistusel. Neile annaks infoleht ülevaate sellest, mis koguduses toimub. Ja just vanem generatsioon ootab infolehte, kust saadakse kohaliku koguduse info ja liidu info. Ma saan pakkuda kujunduspõhja, aga initsiatiiv infolehe kokkupanemiseks ja väljaandmiseks peab tulema kohalikust kogudusest.” Praegu jõuab liidu info kohalikesse kogudustesse auklikult kas koguduse pastori kaudu või tema teises koguduses viibimise korral ehk üldse mitte.

Teine osa liidu inforekretäri tööst on reklaammaterjalide tootmine nii koguduse kodulehe, sotsiaalmeediakanalite kui paberväljaannete jaoks. „Kui on tulemas liidu üritused, näiteks laagrid, liidu peakoosolek tulevael kevadel või muud sellist, siis on oluline, et sellekohane info oleks olemas. Siia kuuluvad ka üleilmse koguduse teemapäevad, eriannetused, koguduse laagripaiga Samliku projekti annetuste kogumine...”

Kõik need ettevõtmised võiksid Kaile hinnangul rohkem tähelepanu saada ja seepärast on tarvis neid laiemale liikmeskonnale reklaamida, teavitada nende päevade tulemisest juba varem. „Oluline on jõuda ka nende koguduseliikmeteni, kes ei ole internetis. „Meil on info sageli netipõhine; kui inimene ei ole internetis siis ta ei teagi, mis toimub.”

Lisaks kogudusesse saadetavale infokirjale paneb liidu infosekretär kogu teabe kujundatud vormis slaididele, nii et kogudustes saab seda esitlust hingamispäevase jumalateenistuse ajal slaididelt näidata. „Paljudes kogudustes kasutatakse slaide laulusõnade ja õppetüki- või misjonivideote näitamiseks, ja siis saab ka infoslaidid ära näidata.”

Kaile sõnul võiks kogudustes rohkem tuua teenistusse visuaalset poolt (laulusõnad, kirjakohad Sõna jagamisel, info), et rohkem meeli oleksid teenistusel kaasatud. „Mõnes koguduses on tehniline võimekus olemas, aga mõnes veel ei ole.

Kogudused, kellel ei ole praegu head tehnilist lahendust, võiksid anda märku, ehk on võimalik seda osa arendada.”

Veel soovib Kaile abistada kogudusi erinevate kujundustööde juures. „Kui kogudustel on vaja abi plakatite, reklaamide kujundamisel, siis võib julgelt ühendust võtta aadressil kaile.tuvi@advent.ee.”

Kaile ei ole oma ametist tulenevalt liidu nõukogu liige. Samuti ei ole tema ametikoht seotud Terve Elu keskuse tööpakkumisega, mis suvel koguduse kodulehel üleval oli.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat