Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus kiitis heaks uue tunnuslause

Avaldatud 11.1.2019, allikas Adventist News Network

„Me aitame sul mõista Piiblit, et leiaksid vabaduse, tervenemise ja lootuse Jeesuses” – adventkoguduse uus tunnuslause esitab selge ootuse, mida inimesed üle maailma võivad adventkoguduse liikmetelt ja organisatsioonitasanditelt oodata.

Koguduse tunnuslause eesmärk on edastada selge sõnum selle kohta, mille eest meie liikumine seisab, ja jätta 21. sajandi inimesele püsiv mulje.

Koguduse organisatsioonid üle maailma saavad seda tunnuslauset kasutada, väljendades selgelt, mida nad pakuvad oma klientidele, liikmeskonnale ja laiemale avalikkusele. See aitab organisatsiooni positsioneerida ning selgitada inimestele, missuguseid ilmseid hüvesid see pakub.

Tunnuslause on sihilikult lühike ning tõstab esile pigem inimeste vajadusi, mitte koguduse kirjeldust, selle üksusi või ajalugu. Tunnuslause asetab keskmesse inimesed, kelle suhtes kogudusel on teeniv mentoriroll ja Pühakirja mõistmisel abistaja osa.

„Meie arusaamine Jumalast põhineb Piiblil. See on Tema Püha Sõna. See on kirjutatud Sõna, mis viib meid Elava Sõna, Jeesuse Kristuse juurde. Kui soovid õppida tundma Jumala tahet enda elu jaoks, pead lugema Tema Sõna, mõistma Tema Sõna ja täitma Tema Sõna – kõike seda alandlikus palves omalt poolt ja Püha Vaimu juhtimisel sinu elus,” ütles koguduse juht Ted N. C. Wilson. „Jeesus ütles Johannese 17:17: „Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde!” Just seepärast on oluline, et me Kristuse peatset tulekut oodates igaüks ise Piiblit õpiksime ja mõistaksime.”

Uus tunnuslause on sadade kogudusejuhtide ja koguduseliikmete omavaheliste vestluste tulemus. Uue tunnuslause eesmärk oli vahendada seda, mida adventkogudus sel kaasaegsel ülerahvastatud ja lärmakal meediamaastikul teeb. Koguduse iga meediakanalit kutsutakse üles koguduse uut tunnuslauset liikmeteni viima.

„On oluline, et me räägiksime, kuid kunagi varem pole olnud nii keeruline saada kuuldud,” ütles peakonverentsi kommunikatsioonitöö juhi abi Sam Neves.

Neves rõhutas, et kogudust määratleva selge sõnumi olemasolu on väga oluline: „Meil on vaid paar sekundit, et jätta oma jälg sellest, kuidas me saame inimesi teenida.”

Koguduseliikmeid kutsutakse kõikjal maailmas appi seda tunnuslauset igapäevaelus rakendama: aidata inimestel Piiblit mõista. Neves hoiatas, et kogudus kaotab inimeste usalduse, kui koguduse juhid, ametid ja liikmed selle lause järgi ei ela.

Et seda tunnuslauset ellu rakendada, on oluline keskenduda koguduse asemel inimestele, sõnas Neves. „Me oleme siin nende pärast. Meie tunnuslause ei ole tõotus iseendale, see on tõotus neile. Meie ei ole keskpunktis.”

Adventistid saavad aidata oma sõpru ja naabreid Piibli paremal mõistmisel, kui Piibli uurimisel minnakse intellektuaalselt uurimiselt edasi. Seda saab saavutada, kui adventistid kutsuvad inimesi oma koju või kogudusse, et aidata neil kogeda kristlikku kogukonda samal ajal, kui nad uurivad Piiblit.

Koguduse roll ei ole tuua vabadust, tervenemist ja lootust,” sõnas Neves. Ta selgitas, et koguduse tunnuslause ütleb seda, et me aitame inimestel Piiblit mõista, nii et nad saaksid õppida tundma Jeesust ja Tema kaudu leida lootuse, mille järele nad igatsevad.

Adventkoguduse uue tunnuslause kiitis heaks peakonverentsi nõukogu. Seda esitleti kogudusejuhtidele möödunud aasta sügisel toimunud aastakoosolekul.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat