Adventkoguduse peakonverents soovib suunata rohkem vahendeid misjonisse

Avaldatud 15.4.2024, allikas Adventist Review

9. ja 10. aprillil oli USAs peakonverentsi (PK) peakorteris iga-aastane kevadkoosolek, muu hulgas tegi ettekande ka laekur. Seitsmenda päeva adventistide koguduse PK praegune kindel finantsseisund on Jumala õnnistuse ja juhtide teadlike jõupingutuste tulemus, et piirata kulutusi ning suurendada samal ajal vahendeid misjonialgatuste jaoks kogu maailmas, ütles PK laekur Paul H. Douglas.

„Peakonverentsi finantsseisund 31. detsembri 2023. aasta seisuga on tugev," ütles Douglas. „Me täname selle eest Issandat." Douglas selgitas, et väga positiivne märk on see, et PK lõpetas majandusaasta ligikaudu 310 miljoni USA dollari suuruse netovaraga, millest 92 protsenti moodustasid sularaha ja investeeringud. „See ei ole meie teha – see on Jumala ja ainult Jumala poolt. Meile on taas kord meelde tuletatud, et aegadel, mida me võime pidada rahutuks, et aegadel, mida me võime pidada murettekitavaks, kontrollib Jumal kõike ja Tema annab meile kõik, mida vajame, et teha seda, milleks Ta meid on kutsunud." 

Douglas selgitas, et 2023. aastal sai PK umbes 13 miljonit dollarit rohkem kümnist kui eelarves planeeritud 78 miljonit dollarit. Ka annetuste pidev kasv tähendab, et 2023. aastal tuli vaid 48 protsenti PK rahastusest kümnistelt. PK kulud 2023. aastal olid 172 miljonit dollarit. Kui 43 protsenti sellest summast kulus misjonistrateegiale ja toetustele, siis 15 protsenti kulus juhtkonna arendamisele ja aruandekohustusele ning 13 protsenti meediale ja väljaannetele. 9 protsenti kulus haridusasutustele ja 20 protsenti muudele punktidele.

Investeeringute osas rõhutas Douglas, et ta „tahaks kiita Issandat meie investeeringute väärtuse märkimisväärse pöörde eest". Pärast 18 miljoni dollari suurust turuväärtuse vähenemist 2022. aastal finantsturgude volatiilsuse tõttu on 2023. aastal toimunud taastumine nende turuväärtust märkimisväärselt suurendanud. „Jah, finantsturud on volatiilsed, kuid ma tahaksin kinnitada, et ... meie investeerimisfilosoofia on kooskõlas sellega, et oleme Jumala poolt meile usaldatud ressursside vastutustundlikud haldajad," ütles Douglas.

„Aastal 2023 võime öelda, et Jumal on õnnistanud oma kogudust meie liikmete ustavuse kaudu, nii et me saame täita oma ülesannet minna kogu maailma." Näitena sellest, kuidas PK praegune kindel finantsseisund on otseselt seotud misjoniga, viitas Douglas kahele konkreetsele fondile, mis on seotud misjoniprojektidega koguduse eri tasanditel.

Esimene, 2021. aastal kasutusele võetud misjonimõju fond seob vahendeid kohalike koguduste poolt loodud misjoniprojektide toetamiseks. Toetades kohalikke kogudusi, kelle projektitaotlused on heaks kiidetud, rõhutavad PK juhid oma kavatsust inspireerida kohalikke kogudusi investeerima eesliini misjonisse. Douglas teatas, et 2025. aastal on selles fondis saadaval 5 miljonit USA dollarit.

Samal ajal ja esmakordselt eraldatakse teisest misjonimõju fondist raha, et toetada adventkoguduse piirkondi, mis rakendavad 2024., 2025., 2026. või 2027. aastal kogu territooriumi hõlmavat evangelisatsioonialgatust. Selle teise fondi puhul keskendutakse piirkondadele, kes esitavad tervikliku plaani, mis hõlmab nende kohalikke liite ja kohalikke kogudusi, selgitas Douglas.

Ta lisas, et investeeringud kirikuüksuse kohta rõhutavad koguduse kavatsust innustada juhte ja liikmeid kogu territooriumi hõlmavasse evangelisatsioonialgatusse, investeerida rahalisi ja tehnoloogilisi ressursse ning „mõjutada Jumala riiki suure hingede saagiga, kes omakorda saavad aktiivseteks Jeesuse Kristuse jüngriteks". Ta lisas: „Me oleme PKs võtnud kohustuse toetada iga divisjoni kuni 20 protsenti programmi kogukuludest kuni 500 000 dollarini üksuse kohta."

Suuremate piirkondlike algatuste hulgas on juba kavandatud Ida- ja Kesk-Aafrika divisjoni evangeeliumitööd (EEI) 2025. aastal, mis toetab evangelisatsiooniplaane kõigis üheteistkümnes Ida- ja Kesk-Aafrika riigis, mis moodustavad selle divisjoni, teatas Douglas. „Neil on selle piirkonna liikmeskonna kahekordistamiseks julge plaan, Püha Vaimust ajendatud plaan."

Douglas ütles, et eesmärk on vältida tegevusi, mis nõuavad suuri investeeringuid ja väikest mõju, ning madalaid investeeringuid ja vähest mõju. „Me peame sellised tegevused kas parandama või unustama," ütles ta. „Miks me siin oleme? Mida me Jumala antud ressurssidega teeme?" küsis ta.

Lõpuks rõhutas Douglas, et kogudus peab liikuma suure mõjuga tegevuste poole, isegi leidma tegevusi, mis nõuavad väikest investeeringut, kuid millel on suur mõju, liikudes „mõttetutelt valdkondadelt arukate ja strateegiliste" valdkondade juurde.

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat