Tagasivaade liidu nõukogu novembri koosolekule

Avaldatud 14.1.2019, autor Virve Toom

Novembri nõukogu koosolek peeti 5. novembril.

Nõukogu poolt võeti vastu Eesti liidu väikekoguduse tööjuhis. Tööjuhise loomisega on tehtud tööd juba mõnda aega, ka nõukogu liikmetel oli võimalus mustandiga eelnevalt tutvuda ja teha parandusi või täiendusi. Veel nõukogu koosolekul sai kõik ühiselt üle vaadatud ning parandusi tehtud.

Eesti liidus on praegu üks väikekogudus, selleks on septembris kogudusena oma tegevust alustanud Kompassi väikekogudus. Väikekogudus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid tegutseb liidu põhikirja alusel, samuti ei ole väikekogudus registrisse kantud ning sellest lähtuvalt ei ole kohustusi ja asjaajamist, mis kaasneks juriidilise isiku staatusega. Väikekogudus võib olla alustav kogudus, kes kasvab koguduseks, samuti võib olemasoleva koguduse organiseerida väikekoguduseks. Väikekoguduse tööjuhis on vajalik, et reguleerida väikekoguduse organiseerimist ja tööd.

Liidu nõukogu kaks otsust olid seotud liidu koguduse ja väikekoguduse liikmetega. Vastavalt vastu võetud Eesti liidu väikekoguduse juhisele on edaspidi antud volitus liidu AdCom'ile liikmetega seotud küsimusi otsustada. 
Juuni alguses tegi liidu nõukogu otsuse organiseerida Seitsmenda Päeva Adventistide Paide Kogudus väikekoguduseks, kuna sealne liikmeskond on kahanenud ja nii oleks lihtsam organisatoorsete küsimustega toime tulla. Nüüd tõdes Paide koguduse pastor Rein Kalmus, lugedes Eesti liidu väikekoguduse tööjuhist, et Paide koguduse liikmeskonnas puudub võimekus ka väikekogudusena toimimiseks. Liidu nõukogu andis soovituse Paide koguduse liikmete liikmekirjade kandmiseks Türi kogudusse. Paides jääb alles kooskäimise koht ning regulaarsed teenistused, nii nagu need on siiani toimunud.

Nõukogu otsustas alates 1.02.2019 tööle võtta piiblitöölisena Krõõt Lõbusa, tema tööülesanded on Seitsmenda Päeva Adventistide Tallinn I Koguduse juures, sealhulgas rahvusvahelise grupi töö juhtimine. Krõõt lõpetab selleks ajaks õpingud Newboldi Kolledžis ja naaseb Eestisse.

Liidu laekur Jaanus-Janari Kogerman esitas nõukogule liidu finantsaruande seisuga 30.09.2018. Liidu nõukogu võttis selle teadmiseks. Auditikomisjon koosseisus Tanis Kulp, Viktoria Laanelind ja Veljo Lobjakas esitas nõukogule aruande audiitori ettepanekute osas, mida ta oli teinud 2017. aasta Eesti liidu finantsaruande kohta.
 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat