Jumala ime on peidus finantstarkuses

Avaldatud 27.11.2020, autor Aleksandr Tsugai, allikas Meie Aeg

Kord hüüdis Eliisale keegi naine, üks prohvetijüngrite naisi, öeldes: „Su sulane, minu mees, on surnud. Ja sa tead, et su sulane kartis Issandat. Nüüd tuleb võlausaldaja mu kahte poega enesele orjaks võtma.” Ja Eliisa ütles temale: „Mis ma pean sulle tegema? Ütle mulle, mis sul kojas on.” Ja ta vastas: „Su teenijal ei ole kojas midagi muud kui kruus õli.” Siis ta ütles: „Mine palu enesele külast astjaid, kõigilt oma naabreilt, tühje astjaid ja mitte liiga vähe! Siis mine ja sule uks enese ja oma poegade järelt ja vala kõigisse neisse astjaisse; ja mis saab täis, pane kõrvale!” Ja naine läks ta juurest ära ja sulges ukse enese ja oma poegade järelt; nemad tõid temale astjaid ja tema valas õli sisse. Ja kui astjad said täis, siis ta ütles oma pojale: „Too mulle veel üks astja!” Aga poeg vastas temale: „Astjat ei ole enam.” Ja õlivool lakkas. Siis ta tuli ja kuulutas seda jumalamehele; ja see ütles: „Mine müü õli ära ja tasu oma võlg! Sina ja su pojad aga elage ülejäägist!”

2Kn 4:1–7

See on väga tuntud piiblilugu, milles Jumal teeb Eliisa kaudu ime. Kõik algab sellest, et üks naine pöördub Eliisa poole probleemiga. Tema abikaasa, kes teenis Jumalat, on nüüd surnud ja naine jäi üksinda kahte poega kasvatama. On võlg, mida naine ei suuda tagastada ja seepärast võib võlausaldaja tema pojad enesele orjaks võtta. Piibel ütleb selgelt, et naine peab Eliisa käsul koju minema, sulgema ukse ja valama astjaisse õli. Ta peab valama õli kruusist astjaisse, mida tal on tarvis naabritelt küsida. Põhimõtteliselt tuli see õli ei kuskilt, see oli klassikaline Jumala ime. 

Kuid vaatame taas seda piibliteksti ja vastame küsimusele: millest see lugu räägib? Huvitav, et tavaliselt jutustatakse seda kui lihtsalt lugu Jumala imest. Kuid teisest küljest vaadates on see lugu pigem finantsilistest raskustest ja sellest, kuidas Jumal aitas nendest üle saada. Piibel ei ütle, kuidas ja millal võlg tekkis, kas enne mehe surma või peale seda. Aga selge on see, et võla tagastamine käib naisele üle jõu. Ja kõige rumalam on veel see, et vastutama õigeks ajaks tagastamata võla eest peavad lapsed, keda ähvardatakse orjaks võtta.

Muidugi on selles loos ka positiivseid hetki. Näiteks see, et Jumal ei jää ükskõikseks ja aitab naisel võlast vabaneda. Ja väga huvitav on, kuidas Ta seda teeb. Jumal võiks ju teha veel suurema ime, kui näiteks Eliisa ütleks naisele, et Jumal muretseb raha, naine võib minna koju tagasi ja keegi ei küsi enam midagi. Kuid ei, Jumal teeb prohveti kaudu kõik nii, et naine õpiks sellest. Veel on tähtis tähele panna, et naine pidi läbima protseduuri koos poegadega. Kui õli oli astjaisse valatud, tuleb naine Eliisa juurde tagasi. Prohvet ütleb talle, et nüüd peaks ta õli maha müüma, maksma kinni oma võla ja elama koos poegadega sellest, mis jääb järele. Nimelt tahab prohvet, et naine näeks: mitte millestki tekkis suur varandus ja see varandus ei jää naise kätte, see läheb võlausaldajale. Hetkel läheb raha naisest mööda, kuid talle jääb tarkus ja kogemus.

Võib nõustuda nendega, kes ütlevad, et finantstarkuse esimene reegel on võlgade võimalikult kiire likvideerimine. Kuid tänapäeval leitakse palju põhjuseid, miks võlga võtta või miks seda suurendada. Väga tihti selgitatakse võla võtmist põhjendusega, et see on ainuke võimalus. Piiblist näeme, et Jumala imede valik on väga lai, kindlasti leidub ka neid, mida maailm pole veel näinud ja mida Jumal valmistab sinu ja minu jaoks. Me ei saa Piiblist teada, millega selle naise lugu lõppes. Kas naine tagastas võla ja kui palju pidi tema perele saadud varandusest jääma? Kuid me näeme, et Jumal tuli talle appi. Kas Jumal saaks aidata meid enne, kui võlgu võtame? Igatahes otsustab iga inimene ise, mida ta teeb ja miks ta seda teeb. Tähtis on, et me näeme Piiblist, et Jumal tuleb inimestele appi, kui nad seda küsivad. 

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat