Koguduste liidu aastakoosolek 2021. Teine päev

Avaldatud 18.1.2022

15.–16. jaanuaril toimus Tallinnas Dzingeli hotelli konverentsikeskuses seitsmenda päeva adventistide koguduste Eesti liidu aastakoosolek, mille eesmärk oli vaadata tagasi 2021. aasta tegevustele ning jagada alanud aasta tegevusplaane.

Aastakoosoleku teine päev algas Jõhvi ja Narva koguduse pastori Aleksandr Glamozdinovi palvusega. Aleksandr alustas palvust viktoriiniküsimusega: missugust väikest Euroopa riiki on ka Piiblis mainitud. Seejärel rääkis ta Pauluse saabumisest Maltale. Lugenud Roomlastele Rm 15:20–24, küsis Aleksandr, kuidas Paulus seda olukorda, kuhu ta sattunud oli, kasutas. „Paulus osutas tähelepanu sellele, et tema elus tegutses Issand." Aleksandr tegi selle loo põhjal kolm järeldust: 1. Raskused ei ole sageli mitte meie jaoks, vaid selleks, et jõuda inimesteni, kelleni me muidu ei jõuaks. 2. Jumal valmistab inimeste südamed ette ilma meie osaluseta. 3. Võti inimeste südameteni on nende teenimine.

Ülevaade koguduste liidu 2021–2025 strateegilise plaani täitmisest aastal 2021

Palvuse järel anti ülevaade liidu tegevuskava 2021–2025 senisest täitmisest. Koguduste liidu esimees Andres Ploompuu luges järjestikku ette strateegilise plaani punktid, misjärel vaadati koos, kuidas neid eesmärke liidu tasandil täidetakse.

Loe koguduste liidu strateegilist plaani siit. 

1. Taaselustada üleilmse misjonitöö kontseptsiooni, kanda adventsõnumit nende kanalite kaudu, mis meil on olemas: koguduste liidu telemeedia töö, Meie Aeg, meie koguduse laagrid, üleskutse misjoniannetuste tegemiseks, terviseseminarid.

2. Tugevdada misjonitööd linnades ja piirkondades, kuhu meie kogudus pole veel jõudnud: kaks uut kogudusepistikut Tallinnasse, internetimõjukeskus terveelukeskus.ee; meediatöö kaudu jõuame sinna, kuhu me füüsiliselt ei jõua.

3. Selliste misjoniressursside loomine, mis on suunatud ilmalikule sihtgrupile: telemeedia töö, kogudus.net, bibleinfo.com, misjoniraamatud, ka muu vaimulik kirjandus. Andres: "Reklaamige oma kogudustes raamatuid, mitte ainult uusi, vaid ka neid, mis meil on laos olemas.“

4. Juhatada üksikisikuid ja perekondi Vaimuga täidetud ellu: hingamispäevakooli õppetükid paberil, veebis ja äpis, koguduseliikmete uuring (koostöös peakonverentsiga), Meie Aeg, advent.ee, sügisene palvenädal, 10-päevane palveaeg, noorte palvenädal, noorte e-palvenädal, koguduste veebipalvegrupid. Andres: „Pöördun koguduste poole: panustage sellesse, et julgustada koguduseliikmete kokkusaamisi, tähistama neid palveaegu.“

5. Kasvatada laste ja noorte täiskasvanute kaasatust, toetada nende koguduses püsimist: laste hingamispäevakooli materjalid, mis peagi eesti keeles ilmuvad, lastelaagrid, noortelaager, tänavu noortekongress Soomes.

6. Õpetada teismelisi ja noori täiskasvanuid panema Jumal esikohale ja pühenduma piibelliku maailmavaate esindamisele: hingamispäevakool, laagrid, bakalaureuse- ja magistriõpe koostöös Balti uniooniga.

7. Täiendõpe, alates eelmisest aastast peakonverentsi vaimulike raamatute valik, magistri- ja bakalaureuseõpe Balti unioonis.

8. Suunata meie ressursid toetama meie vaimulikke eesmärke, lisaks rahale ka inimesed: iganädalased liidu juhtkonna ja tööharude juhtide kokkusaamised, et kaasa aidata ühiste tegevuste planeerimisele ja korraldamisele, andide paremale kasutamisele.

9. Parandada kogudust kui organisatsiooni: aastakoosolek – püüame teha igal aastal paremini, ootame tagasisidet, püüame jõuda igasse kogudusse (liidu eesimees käis 2021. aastal 21 kogudusest ja grupist kümnes), osaleme Eesti Kirikute Nõukogu töös, et olla dialoogis teiste konfessioonidega ja seista enda koguduse huvide eest riigi ees; venekeelne Meie Aeg, venekeelsete koguduste laager 2022, ülevaade liidu tegevuskava täitmisest, aastakoosolekul tegevustest aruandmine.

10. Nagu Püha Vaim juhatab – oleme avatud Püha Vaimu juhtimisele ja otsime Tema juhatust. Andres: „Selleks on meie kogudustes ka palveajad. Kui keegi pöördub minu poole väga suure murega, võib tekkida ärevus – see on hetk, mil pöörduda Jumala poole, et Tema juhiks.“

Koguduste esindajate tegevusmõtteid

Pärast seda kui liidu esimees oli võtnud strateegilise plaani kümme punkti ükshaaval läbi, said koguduste esindajad laudkonniti arutada, missuguste meetodite ja tegevustega koguduse tegevusplaani rikastada.

Mõningaid noppeid laudkondadest, mida juba tehakse ja mida plaanitakse teha:

koguduse veebileht, koguduse jumalateenistuste ülekandmine, ühine palvelist, ühised matkad, kuhu kutsutakse ka oma sõpru, raamatute jagamine, rõhk laste- ja noortetööle, koguduse struktuuri laiendamine, uuesti läbimõtlemine, väikegruppide töö oluline nii füüsiliselt kokku saades kui veebis, ühised lauamänguõhtud, raamatuklubi – koguduseliikmed viivad raamatuid lugeda näiteks hooldekodudesse ja muud tegevused, koguduseliikmete koolitamine, venekeelne Meie Aeg, koguduse teated vallalehes, internetipõhine piibliõpe, koguduse meeste saunaklubi, millest kasvas välja ka üks misjonimeelne saunaüritus, misjonieesmärk jõuda koguduseliikmeteni, kes on kogudusest eemale jäänud, koguduseliikmete kaasamine vastavalt nende andidele, venekeelne suvelaager, koguduste ühislaagrid, Eestisse tööle või õppima saabunud välismaalaste toetamine, julgustada koguduseliikmeid oma usust tunnistama.

Koguduste esindajad kutsusid kuulajaid oma plaane tutvustades üles neid plaane palves Jumala ette tooma.

Andres võttis strateegilise plaani arutelu ja koguduste esindajate tegevusmõtted kokku, öeldes: „Julgustan seda teejuhti [koguduste liidu strateegilist plaani „Mina lähen“] kasutama, see ongi kasutamiseks mõeldud. Võtke kogudustes aega, lugege see läbi, saate mõtteid, mis võiks olla käesoleva aasta eesmärgid. Meid on kutsutud juhtima, see annab võimaluse tegevust edasi viia, panustada, luua, selleks kutsub meid üles ka peakonverentsi visioon: mina lähen. See on isiklik kutse.“

Andres lõpetas aastakoosoleku tänusõnadega kõigile, kes tulid kohale, et koos arutada, ning ka neile, kes interneti vahendusel osalesid. „Tänan kõiki koguduste esindajaid, kes on andnud terve oma nädalavahetuse. Oleme siin koos ideid vahetanud.“ Aastakoosoleku lõpetuseks lauldi koos meie koguduse hümni „Meil on see lootus“ ning asuti palvesõnade saatel koduteele.

Jaga Facebookis
Lingid
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat