Peakonverentsi strateegilise plaani eesmärk on edendada kasvu

Avaldatud 19.5.2022, allikas Adventist News Network

Seitsmenda päeva adventistide koguduse missioon täitub, kui Vaimust juhitud inimesed teevad Jumalaga koostööd. See südamest südamesse suunatud teenimine on koguduse elujõud. Meie koguduse institutsioonide peamisi ülesandeid on toetada täiskohaga töötajaid, keda Jumal on kutsunud kasutama oma andeid Meistri heaks.

Kooskõlas selle eesmärgiga on seitsmenda päeva adventistide koguduse strateegilise plaani kaheksas eesmärk „tugevdada pastorite, õpetajate ja teiste eesliinitöötajate jüngrirolli ning pakkuda neile kasvuvõimalusi".

Täiskohaga teenistusse kutsutud inimesed ei ole superkangelased. Kuigi neid on õnnistatud annete ja andidega, mõjutavad neid, nagu iga teistki, teenistuse väljakutsed ja surve, eraldatus, elu võõras kultuuriruumis ja muud küsimused, mis on seotud teeniva eluga selles patuses maailmas.

On väga oluline, et meie institutsioonid toetaksid pastoreid, õpetajaid ja misjonäre, kes töötavad nendel keerulistel päevadel vahetult enne Jeesuse tagasitulekut. Kuna kogudusejuhid tunnistavad oma rolli eesliinitöötajate tugevdamisel, loodame näha „tõendeid selle kohta, et enamik pastoreid ja õpetajaid tunneb end koguduseliikmete ja liitude administraatorite poolt toetatuna, tunneb jätkuvalt, et nad on kutsutud teenistusse, ning osaleb täiendkoolituses ja arengus". (KPI 8.1)

Jumal kutsub töötajaid igast taustast ja igast eluetapist. Nagu Peetrus, Galilea kalur, kes kutsuti inimestepüüdjaks (Luuka 5:10), või Matteus, kes loobus Rooma maksukogumiskabiinist (Matteuse 9:9), vajab Jumal ka tänapäeval mehi ja naisi teenima vaimulikes, hariduslikes ja kutsealastes ametites. Kristuse esindajatena on koguduse kohustus aidata neid koolitada ja varustada, et saavutada teenistusalase kvalifikatsiooni ja pädevuse standardid.

Koguduse õpetuse ja teoloogilise hariduse nõukogu (BMTE) teenib koguduse iga osakonna vajadusi ja toetab kogudust teoloogiliste ja õpetuslike standardite arendamisel ja edendamisel. KPI 8.2 julgustab institutsioone tagama, et „piiratud adventharidusega vaimulikud töötavad selle nimel, et läbida kursused, mis on vajalikud nende kohalike nõuete täitmiseks".

Kohtades, kus kogudus kasvab ja küpseb, on eesliinitöötajad koguduse misjonistrateegia oluline osa. Neil töötajatel ei pruugi olla järjepidevalt toetust, mida nad vajavad, et aidata keerulisel tööalal edu saavutada. Kogudusejuhid peavad tagama, et eesliinitöötajatel on võimalused „süvendada oma kirge ja laiendada oma kogemust misjonist". (KPI 8.2)

Adventkoguduse kaasasutaja Ellen G. White tunnistas seda, kui ta kirjutas: „Ilma hoolika planeerimise ja süstemaatilise väljaõppeta ei saa koguduseliikmete seas edendada head vaimsust. Kui töötajaid arendatakse, tuleb neile anda kogenud juhtide tark ja abivalmis toetus. Neid ei tohiks jätta üksi ja abita edasi pingutama" (Review and Herald, 22. oktoober 1914). Nagu apostel Paulus märkis oma esimeses kirjas korintlastele: „Kõik toimugu viisakalt ja korralikult." (14:40)

Teistelt kogenud töötajatelt õppimine, jälgides, kuidas erinevates kontekstides on projekte edukalt korraldatud ja teostatud, või lihtsalt koos teistega vaimulikul retriidil teenimine suurendab meie töötajate pädevust, pühendumist, inspiratsiooni ja vaimset jõudu teenistuseks, milleks nad on kutsutud.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat