PK töökoosoleku saadikud kiitsid heaks koguduse käsiraamatu muudatuse kogudusevanemate ordineerimise osas

Avaldatud 8.6.2022, allikas Adventist Review

Peakonverentsi töökoosolekul kiideti heaks muudatusettepanek kogudusevanemate ordineerimise osas. Sellele eelnes üle tunni väldanud arutelu.

Muudatusettepanek puudutas kogudusevanemate ordineerimist: „Kodusevanemate ordineerimine – kogudusevanema valimine ametikohale iseenesest ei anna inimesele kogudusevanema ordinatsiooni. Ordineerimine peab eelnema sellele, et vanemal oleks autoriteeti selle ülesande täitmiseks. Kui kogudus hääletab oma koosolekul uue kogudusevanema valimise osas, siis see annab õiguse nende ordineerimiseks. Valimise ja ordineerimise vahele jääval ajal võib valitud kogudusevanem toimida kogudusejuhina, kuid mitte ordineeritud vanemana. Kui kogudusevanem on valitud, ei pea teda tagasivalimise korral uuesti ordineerima, ega ka juhul, kui ta valitakse kogudusevanemaks teises koguduses – selle eeldus on, et inimene on koguduse liige. Nad on kvalifitseeritud toimima ka diakonite ja diakonissidena.“

Pärast seda, kui saadikutele esitati muudatusettepanek, tegi peakonverentsi saadik Gerard Damsteegt ettepaneku saata see ettepanek tagasi koguduse käsiraamatu komiteesse, kuna tema sõnul ei olnud see piisavalt selgesõnaline ordineeritud naisvanemate osas.

Paljud saadikud avaldasid selles osas arvamust. „See muudatusettepanek on selge ja ma ei näe põhjust selle tagasisaatmiseks,“ ütles Põhja-Ameerika divisjoni (NAD) saadik Mario Alvarado.

PK saadik James Howard rääkis tagasisaatmise poolt. „Selle muudatuse eesmärk oli muuta sõnastust selgemaks ja mulle tundub, et sõnastus on muutunud segasemaks.“ Howard mainis, et samal ajal kui diakonid peavad olema koguduse käsiraamatu järgi ordineeritud, ei ole see nõutud diakonisside puhul. „See sõnastus jätab tunde, et nüüd on see nõutud mõlema puhul,“ sõnas ta. „Seepärast arvan, et on oluline, et komitee selle sõnastuse veel üle vaatab.“

Põhja-Aasia ja Vaikse ookeani divisjoni saadik Jonas Arrais võttis sõna tagasisaatmise vastu: „See sõnastus on väga selge, me ei tegele praegu naiste ordineerimise teemaga. Me tegeleme sellega, et kogudusevanemad peaksid olema ordineeritud.“
Lõpuks tegi Inter-Euroopa divisjoni saadik Stefan Giuliani ettepaneku sel teemal arutelud lõpetada. Juriidiline nõustaja Todd McFarland selgitas, et kui selline ettepanek on esitatud, siis selle üle omakorda ei hakata arutlema ning selle heakskiitmiseks on vaja kahte kolmandikku häältest – seega saadikud hääletasid ning tulemusega 92,3% poolt ja 7,7% vastu lõpetati selleteemalised arutelud.

Seejärel hääletasid saadikud algse muudatusettepaneku tagasisaatmise üle komiteesse. 43,9% toetas seda ettepanekut, 56,1% oli vastu.

Seejärel algasid arutelud esialgse muudatusettepaneku teemal.

PK saadik Clinton Wahlen ütles, et praegu kehtiv koguduse käsiraamat annab loa teenida kohaliku koguduse juhina nii meestele kui ka naistele, seega see ei takista misjonitööd. „Kuid praegu ei praktiseerita igal pool maailmas naiste ordineerimist kogudusevanemaks ega ka diakonissiks. Kui see muudatusettepanek läbi läheb, võib see tekitada segadust,“ sõnas Wahlen. „Me peame sellel teemal aru pidama. Minu ettepanek on see muudatusettepanek mitte vastu võtta, nii et me võiksime seda teemat veel üle maailma uurida.“

NADi saadik rääkis ettepaneku poolt. „Selle muudatusega me sõnastame praktika, mida on juba aastakümneid tehtud. Kui kogudus on otsustanud, et keegi juhib kogudust vaimulikult vaatamata oma soole, siis see keelekasutus aitab meil seda selgitada ja muuta arusaadavamaks.“

Taas tegi Giuliuani ettepaneku kõik arutelud sel teemal lõpetada ning minna hääletamise juurde – see ettepanek leidis saalist toetust ning arutelu lõpetamise poolt oli 88,5% saadikuist.

Seejärel hääletati koguduse käsiraamatu muudatusettepaneku üle. Hääletustulemusena selgus, et 75,7% saadikuist hääletas selle muudatusettepaneku poolt. Seega viiakse muudatus koguduse käsiraamatusse sisse.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat