Adventliikumine Eestis tähistas 125. aastapäeva

Avaldatud 23.5.2022

Hingamispäeval, 21. mail tähistas seitsmenda päeva adventistide koguduste Eesti liit liikumise 125. aastapäeva Eesti pinnal. Selleks puhuks koguneti Tallinnas metodisti kirikus. Hommikul oli piiblitund ja jumalateenistus, kus kõneles Trans-Euroopa divisjoni isikliku teenistuse tööharu juht Patrick Johnson. Pärast lõunat said huvilised osaleda viktoriinis või uudistada rajaleidjate stendi ja kirjanduslauda. Viktoriinile järgnes intervjuu külaliskõnelejaga ning sellele omakorda õhtused intervjuud ning muusikaline osa.

Hommikust piiblitundi, mille teema oli seotud Aabrahami ja tõotuse lapsega, juhatas Tallinna I koguduse pastor Olavi Laur, kes kutsus kuulajaid mõtlema Aabrahamist kui tavalisest mehest, kelle elust sai Jumala plaani osa. Kuidas Aabraham sellega toime tuli, selle üle arutletigi.

Koguduste liidu esimees tervitas kogudust jumalateenistuse alguses mõttega minevikust kui meie identiteedi alustalast. „Meie identiteet, meie tulevikku vaatav ootus on sügavalt juurdunud meie ajaloos.“ Balti uniooni esimees Ivo Käsk sõnas oma tervituses, et koguduse nii laialdane levik kogu maailmas on võimalik ainult sellele, et inimesed ütlevad: „Mina lähen!“. „Me oleme siin koos missiooniga minna edasi. Me saame oma missiooni täita siis, kui me teeme seda koos,“ sõnas Ivo.

TED tööharujuht Patrick Johnson lahkas oma jutluses misjonimeelsuse tagamaid: eestpalvet ning kutset kasvada isiklikult, aga ka kasvada kogudusena. „Meie identiteet muutub Kristuse-keskseks ja sedalaadi uuel inimkonnal on väga kõrge kutsumus,“ sõnas Johnson, kelle jutluse aluseks oli Pauluse kiri efeslastele ning eriliselt selle esimese peatüki algus. „Meie eesmärk on jääda Jeesusele nii lähedale kui võimalik ja Tema ise toob meid oma standardi juurde.“

Pärastlõunases intervjuus jagas Johnson enda mõtteid olulisematest teetähistest adventkoguduse ajaloos, aga ka enda elus. Lisaks oma igapäevastele töökohustustele divisjonis rääkis ta adventkristlaste erilisusest: „Me oleme Piibli taaslugejad. „Me lihtsalt ei loe Piiblit, vaid loeme seda uuesti, pidades meeles neid mõtteid, mille oleme saanud eelmisel lugemisel.“

Pärastlõunases viktoriinis esitas Jaanus-Janari Kogerman küsimusi meie koguduse ajaloo toredate seikade kohta ning lisaks kahele saali ees arutlenud meeskonnale sai ka iga kuulaja oma teadmisi ja arutluskäike proovile panna.

Õhtusel jumalateenistusel, mis oli pikitud ülistusmuusikaga, oli kolm intervjuud: Ardo Rosin rääkis meie koguduse algusaegadest nii USAs kui ka Eestis, Liisu Jallai, Aleksandr Tsugai ja Priit Keel tutvustasid oma koguduse (vastavalt Kompass, Tallinn III ja Viljandi) misjoniprojekte ning Adeele Valb ja Eenok Randlepp avasid veidi, mis tunne on olla tänapäeva koguduses noor teismeline.

Adventliikumise algust Eestis loetakse esimesest ristimisest augustis 1897. aastal. Ristitud said Lilly-Josephine Sander, Anette Wachel ning Juli Volga. Aastapäeva moto tõukus üleilmse adventkoguduse strateegiise plaani motost „Mina lähen!“ ning oli „Mina lähen – koos Temaga, koos sinuga“.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat