Liidu nõukogu koosolek 16.10.2022

Avaldatud 21.10.2022

Pühapäeval, 16. oktoobril oli seitsmenda päeva adventistide koguduste Eesti liidu nõukogu korraline koosolek. Koosoleku avas palvusega liidu esimees Andres Ploompuu, kes keskendus rahu sõnumile. Andres meenutas 21. septembrit, mis on nimetatud rahvusvaheliseks rahupäevaks. „Rahu eest seismine on kristlaste töö. Mäejutluses on öeldud, et õndsad on rahu tegijad,“ rääkis Andres. Pärast ühist palvet mindi päevakorra juurde.

Eesti liidu laekur Jaanus-Janari Kogerman andis ülevaate 2022. aasta kahe esimese kvartali finantside kohta. Jaanus-Janari alustas kümnise laekumisest – tänavu esimesel poolaastal on netokümnist võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11% võrra rohkem. „See on Jumala õnnistus ja Jumala õnnistusi ei oska me eelarves väga hästi planeerida,“ sõnas Jaanus-Janari. Annetused moodustavad esimese poolaasta kümnisest kokku 28%, sellest kõige suurem osa läheb kohalikele kogudustele. Kohalike koguduste annetused on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud 10%. Jaanus-Janari selgitas langust tõigaga, et kui koguduses on käsil sihtotstarbeliste annetustega projekt, siis ka annetatakse rohkem, kui mõnd projekti parasjagu töös ei ole, langeb ka annetuste summa. Jaanus-Janari ärgitas annetama ka toeta.advent.ee rakenduse kaudu ja sõlmima pangas annetuste püsimakseid, et saada lahti sularahasõltuvusest, mis tingib selle, et annetada saab just sel määral, kui palju parasjagu sularaha kaasas on.

Ka järgmine päevakorrapunkt oli seotud rahadega – nõukogu võttis vastu liidu investeeringute tööjuhise, mis on koostatud divisjoni samasisulise tööjuhise põhjal. Investeeringute tööjuhise eesmärk on reguleerida liidu vabade vahendite investeerimist. Liidu esimees Andres Ploompuu sõnas, et me ei soovi lasta sellel, mis meil parasjagu on, inflatsiooni tõttu käest pudeneda, seega oleks mõistlik vabad vahendid investeerida peakonverentsi investeerimisfondidesse. Pärast põhjalikku fondide tutvustamist kiitis nõukogu heaks võimaluse investeerida peakonverentsi fondidesse osa hetkel liidu kontodel olevatest vabadest vahenditest. Praegu on liit enamjaolt vabu vahendeid hoidnud Eesti eri pankades tähtajalise hoiusena ning seda võimalust kasutatakse ka edaspidi.

Järgmise päevakorrapunktina otsustati lugeda lõpetatuks Tallinna III koguduse pastori Aleksandr Tsugai internatuur. Aleksandr ütles internatuuri kokku võttes, et see vältas väga kaua – seitse aastat, kuna kool sai lõpetatud alles sel kevadel. Aleksandri internatuur algas üheksa kuud pärast ristimist, kui ta alustas tööd Tallinna I koguduses, misjärel ta suunati teenima Jõhvi kogudusse. Ivo Käsk, kes meie liidus internatuuri koordineerib, sõnas, et tagasiside Jõhvi koguduselt oli põhjalik ja sisukas: „Aleksandrit iseloomustati kui rahulikku, head, ausat, vaimulikku inimest, kel on administratiivne võimekus ja juhtimisand.“ Kui tavaliselt peaks internatuur kestma kaks aastat, siis põhjus, miks Aleksandri internatuur nii kaua kestis, oli selles, et selle üks lõpetamise eeldustest on teoloogilise kõrghariduse omandamine. Nüüd antakse Aleksandrile ministerial licence tööluba ning ta jätkab õpinguid magistrantuuris Balti uniooni programmis, mis algab novembri lõpus. Lisaks Aleksandrile alustab selles programmis õpet Priit Keel ning vabakuulajatena ka Virve Toom ja Olavi Laur.

Liidu töötajaskonnaga olid seotud ka järgmised teemad. Balti uniooni nõukogu võttis maikuu koosolekul vastu otsuse kiita heaks Toivo Kaasiku ordineerimine ja Hele Kulbi ning Marge Randlepa volitamine. Nende kolme pastori pidulik ordineerimis- ja volitamisteenistus toimub liidu aastakoosolekul 15. jaanuaril, esialgsete plaanide kohaselt Tartus.

Pea kuus aastat liidus erinevaid tööülesandeid täitnud, kuid viimati tervisetöö juhina töötanud Allan Randlepp esitas soovi oma tööleping liiduga lõpetada. „On olnud erinevaid aegu ja rolle,“ sõnas Allan ja ütles, et peab enda huve silmas pidades praegu lahkuma. Liidu esimees Andres tänas Allanit kogudusetööle pühendatud aja eest. Allan töötab praegu Keila koolis informaatikaõpetajana ning kuna talle meeldib teha tervisealaseid koolitusi, ütles ta, et kogudused võivad ikka tema poole pöörduda, kui on mõni kursuse- või koolitusmõte, et uurida selle korraldamise võimaluste kohta.

Andres lisas töötajatega seotud punkti kokku võttes, et liit otsib uusi töötajaid, kuna paar inimest on viimasel ajal ametist lahkunud, ning peagi avaldatakse ka sellekohased töökuulutused.

Liidu nõukogu järgmine korraline koosolek on  7. detsembril.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat