Kõrgema Usuteadusliku Seminari adventkoguduse lennu viimased lõpetajad said 17. juunil kätte diplomi

Avaldatud 17.6.2022

Kolmapäeval, 15. juunil kaitsesid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris (KUS) oma lõputöö kaks adventkoguduse lennu tudengit: Kristel Harjaks ja Aleksandr Tsugai. Reedel, 17. juunil oli KUSis lõpuaktus.

Kristel asus KUSi teoloogiat õppima seitse aastat tagasi, 2014. aastal. Vahepeal võttis ta akadeemilise puhkuse ning nüüd on käes kooli lõpetamine. „See oli pikk tee, seitsmeaastane teekond,“ sõnas Kristel. „Tunne on selline, nagu ma oleks pika maratoni ära jooksnud.“ Kristeli uurimus hinnati hindega A, mille kohta Kristel ise sõnas, et see tähendab tema jaoks armu. „Selles töös on palju armu.“

Kristeli lõputöö juhendaja oli pastor Andres Ploompuu ning teema „Lapsevanema jumalasuhe pärast lapse kaotust“. Kristel sõnas, et tegi lõputöö teemal, mis teda väga isiklikult puudutab ning see oli seotud sooviga näha, kuidas õpetatakse inimestele kaotusvalu. „Selle nurga võtmine oma töös ja see kasvamine ei ole olnud kerge teekond, sellel olid oma valukohad.“ Üheks oluliseks teetähiseks peab Kristel õige juhendaja leidmist, sest tegu on spetsiifilise teemaga. „See seab juhendajale teatud nõudmised ja minu puhul lisandub ka kultuurikontekst – minu pagas on rohkem Soomes kui Eestis ja see tähendab, et juhendaja peab tundma ka seda kultuurikonteksti.“

Oma koostööd Andresega pidas Kristel väga heaks. „Meil klapib omavahel. Ta oli olemas, kui mul teda vaja läks, ja oskas ilusti suunata. Olen talle väga tänulik. Selle töö valmimisele on veel kaasa aidanud inimesi, nii et neid on palju rohkem kui ainult juhendaja.“

Kristeli lõputööd saab lugeda siit. 

Aleksandr Tsugai asus samuti KUSi õppima 2014. aastal ning nüüd sai õpingutele punkt pandud. Tema töö pealkiri on „„Pastor Uues Testamendis ja praegu: Ootuste ja reaalsuse analüüs SPAKEL-i näitel“ ning juhendaja Mervi Kalmus.

„Minu töö eesmärk oli uurida, kuidas kujunesid ootused pastorile Uues Testamendis ja varases adventkirikus ja missugused need on praegu ning võrrelda pastorite endi ja koguduseliikmete vaateid pastoraaltööle,“ rääkis Aleksandr. Koostöö kohta juhendajaga lausus Aleksandr üksnes kiidusõnu: „Mervi oli alati õigel ajal juhendajana olemas. Ma sain alati sisukaid vastuseid ja oli tore koostööd teha. Ka retsensendi küsimused olid väga hea tagasiside minu tööle ja suureks abiks. Ta aitas – täpselt nagu retsensent peabki – vaadata mul oma tööd kriitilisema pilguga.“ Aleksandri tööd retsenseeris David Nõmmik.

Oma pika õppimisaja kohta sõnas Aleksandr, et ta on nagu piiblikangelane, kes seitse aastat oma abikaasa pärast tööd tegi. „Oli tore kogemus. Ma läksin praktiliselt laevalt otse kooli testi tegema ja sealt algaski minu tagasitee Eestisse.“ Esimestel päevadel mõtles Aleksandr loenguid kuulates, et kergem oleks kuulata rootsi kui eesti keeles. „Istusin seal ja mõtlesin, et Jumala arm, tule appi.“

Aleksandr on vahepeal läbinud pastori-internatuuri ning töötab nüüd juba neljandas koguduses. „Õppetöö oli tihedalt seotud minu teenimisega kohalikes kogudustes, mida kokku on neli. Esimene internatuur oli Tallinna I koguduses, siis Jõhvi ja Narva koguduses ja nüüd olen Tallinna III koguduses. See kõik aitas õppeprotsessiga paralleelselt vaadata pastoraaltöö tähendusele sügavamalt.“

Aleksandri lõputööd saab lugeda siit. 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat