10päevane palveaeg 2023 „Tagasi altari juurde“ - 2. päev

Avaldatud 12.1.2023

Tagasi altari juurde – meenutamise koht

2. päev – Pühitsemine ja mälestamine

„Siis ta ehitas sinna altari Jehoovale, kes oli ennast temale ilmutanud." 1. Moosese 12:7

Pühitsemine ja mäletamine

Altarid tähistavad piiblis alati pühitsemis- ja mäletamispaiku. Need on inimese isikliku ühenduse välised sümbolid Jumalaga, tõelise ja elava Jumala tunnustamise ja kummardamise kohad. Sageli ehitati altareid, et meenutada sügava jälje jätnud kohtumisi Jumalaga. Kui Jumal tegi midagi „erakordset“, „üleloomulikku“ või „ülierilist“, ei tahtnud Jumala vägeva teo tunnistajad seda unustada, mistõttu nad ehitasid kohapeale altari – mälestuspaiga, kus nad olid näinud Jumalat.

Kui Jumal ütles Aabramile 1. Moosese raamatu 12. peatüki 7. salmis, et ta annab Kaananimaa oma järglastele, ehitas Aabram sinna altari, sest tema kohtumine Jumalaga oli „erakordne”. Jumal lubas tema seemnest teha suure ja võimsa rahva. Kui Iisak rändas Gerari kõrbes ja võitles kohalikega kaevuvee pärast, ilmus talle Jumal ja ütles: „Mina olen su isa Aabrahami Jumal! Ära karda, sest ma olen sinuga ja õnnistan sind! Ma teen su soo paljuks.“ (1. Moosese 26:24). Iisak meenutas seda jumalikku kohtumist ning ehitas just sellele kohale altari, sest tema kohtumine Jumalaga oli „üleloomulik“. Jumal oli murdnud läbi Iisaki loomuliku elukorralduse kinnitamaks, et Tema lubadus Aabrahamile on nüüd ka Iisaki lubadus. Iisaki poeg Jaakob rändas Peeteli-nimelisse kohta (1. Moosese 35:3) ja ehitas altari Jumala auks, kes oli ilmunud talle Eesavi eest põgenemise ajal. Kuna see kohtumine Jumalaga oli „ülieriline“, ehitas Jaakob sinna altari. Hirmunud Giideon oli meeldivalt üllatunud, kui Jumal talle rahus ilmus ja kutsus teda rahvast võidule juhtima. Giideon oli nii liigutatud, et ehitas sinna altari ja pani sellele nimeks „Jehoova on rahu“ (Kohtumõistjate 6:24), sest tema kohtumine Jumalaga oli „ülirahulik“!

Ära iial unusta

Kui paljud näevad Jumala võimsaid tegusid oma elus pelgalt kokkusattumuse või juhusena, siis teised tunnevad ära Jumala tegutsemise ja teevad kõik endast oleneva, et mitte kunagi unustada. Nende jõupingutustel on lisaväärtus: usklike püstitatud altarid on õnnistuseks tulevastele põlvkondadele, kes sama teed rändavad. Ellen White märgib: „Aabraham andis meile väärilise eeskuju – palveelu. Kuhu iganes ta oma telgi üles lõi, sinna lähedale püstitati ka altar, kuhu ta kutsus kõiki oma laagris viibijaid hommiku- ja õhtuohvrile. Kui tema telk eemaldati, jäi altar alles. Rändavad kaananlased said Aabrahamilt õpetust ning, kus iganes üks neist altari juurde tuli, kummardas ta seal elavat Jumalat” (From Eternity Past, lk 76).

Milliseid taevaseid õnnistusi soovid meeles pidada? Millise altari täna Jumalale ehitad?

Räägime oma Jumalaga.

Palve aeg (30–45 minutit)

Palveta, toetudes Jumala Sõnale – 1. Moosese 12:7

„Siis ta ehitas sinna altari Jehoovale, kes oli ennast temale ilmutanud.“

„Siis ta ehitas sinna altari“

Jumal, täna tahan meenutada, mida Sa mu elus teinud oled, kuidas Sa sekkusid, kui olin valel teel, kuidas Sa mind päästsid. Ma tahan meeles pidada ja kiita Sind armu eest. Ma mäletan Sinu headust ja vastuseks (taas)pühitsen oma elu Sinule. Aamen.

„Jehoovale”

Issand Jumal, ainult Sina üksi väärid meie kiitust, ülistust ja pühitsemist. Pole teist jumalat nagu Sina: nii armastav, nii lahke, nii kannatlik, nii halastav, nii võimas ja nii valmis päästma ja aitama. Meie pilgud on Sinul, Issand. Meie südamed on Sinu omad. Meie ülistus ja kiitus kuuluvad Sulle, sest Sa oled seda väärt! Aamen.

„Kes oli ennast temale ilmutanud“

Isa, Sinu kohalolek ümbritseb meid alati, oled lähemal, kui mõistame. Oled ilmutanud ennast, kas Piibli, prohvetikuulutuse vaimu, jutluse, palve või mõne teise inimese kaudu ja me täname Sind selle eest. Me rõõmustame Sinu kohaloleku üle Sinu Püha Vaimu kaudu ja kutsume Sind meie kehasse kui elavatesse anumatesse. Ole ülistatud meie kaudu. Näita meile, kuidas armastada ümbritsevaid inimesi ja juhtida nad Sinu tõe juurde. Aamen.

Veel soovitusi palveks

Tänu ja ülistus: Täna konkreetsete õnnistuste eest ja ülista Jumalat Tema headuse eest.

Ülestunnistus: Võta mõned minutid aega, et tunnistada Jumalale oma üleastumised ja tänada Jumalat Tema andestuse eest.

Juhatus: Palu Jumalalt tarkust hetkeolukorra väljakutseteks ja otsuste tegemiseks.

Meie kogudus: Palu Jumalat oma kodukoha ja ülemaailmse kiriku vajaduste pärast (vaata eraldi faili vajaduste kohta)

Kohaliku koguduse palvesoovid: Palveta kohaliku koguduseliikmete, pere ja naabrite vajaduste pärast.

Kuula ja vasta: Võta aega, et kuulata Jumala häält ja vastata ülistuse või lauluga.

Laulusoovitused

Üldlauluraamatust:  Ma laulan Issandale kiitust (69); Sind, suur Jumal kiidame (67); Kiida Jeesust mu hing (75).

Muud ülistuslaulud: Kiida, kiida; Õnnistada sind tahan.

Jaga Facebookis
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat