41. peakoosoleku teine päev

Avaldatud 11.6.2023

Seitsmenda päeva adventistide koguduste Eesti liidu 41. peakoosolek jätkus pühapäeval, 11. juunil. Päeva avas palvusega Jõhvi adventkoguduse pastor Aleksandr Glamozdinov, kes alustas mõttega, et valimiste päev on oluline päev, ja küsis, kas neil valimistel kehtib demokraatia või Jumala tahe. „Me kogunesime siia, et valida teenijaid,“ ütles Aleksandr ja tõi Piiblist neli näidet, kuidas valiti inimesi ametitesse. Luuka 6:12, 13 ja Mk 3:13 põhjal selgitas Aleksandr, et siin ei olnud kahtlust, et tegu oli Jumala tahtega, samas on Ap 1:21 kirjas, et valimisel esitatakse kriteeriume. Sama on ka kirjakohtade Ap 6:1–6 ja Ap 13:1–3 puhul. „Igas loos on momendid, mis aitavad täna teha hea valiku,“ sõnas Aleksandr ja nimetas kokkuvõtlikult neli punkti: 1. palve, et Jumal aitaks langetada õige valiku; 2. vältida kahtlaseid kriteeriumeid; 3. valitu peab olema täidetud Püha Vaimuga ja tarkusega ning tal peab olema hea tunnistus inimeste seas; 4. me peame laskma Jumalal öelda Tema tahte, seda mitte piirates.

Pärast palvust hakkas tööle valimiskomisjon, mille tööd juhtis Balti uniooni esimees Ivo Käsk ja kuhu lisaks temale kuulusid kümme liiget – valimiskomisjoni koosseis hääletati peakoosolekul reedel. Paralleelselt valimiskomisjoni tööga arutati saadikutest ja liidu töötajatest moodustatud gruppides aruandeid; kokku oli kuus gruppi. Liidu tööharujuhid ja teised töötajad käisid grupist teise, et rääkida möödunud tööperioodil tehtust ja kuulata saadikute mõtteid selle tööharu kohta.

Enne lõunasööki esitas valimiskomisjon peakoosolekule ettepaneku valida järgmiseks tööperioodiks liidu esimeheks praeguse Võru, Valga ja Elva koguduse pastori David Nõmmiku. Peakoosolek hääletas ettepaneku poolt.

David on varem teeninud Eesti liitu esimehena kokku viis aastat, sama kaua on ta olnud Balti uniooni esimees. David sõnas pärast hääletust, et andis kõik Jumala kätte. „Ütlesin hommikul palves, et sündigu kõiges Jumala tahtmine. See, et usaldate mind esimeheks, teeb mind alandlikuks. See töö on suur väljakutse, kuigi kogudus on esimehe seljataga. Meil on vaja eraldi tänada selle eest, mida vend Andres oma meeskonnaga tegi, eriti sellel kriitilisel perioodil, mis meil oli. Aeg näitab, kuidas edasi. Vajame Püha Vaimu väge ja jõudu. Peame rohkem palvetama, et koguduses tekiks ärkamine, muidu kaovad järgmise tööperioodi jooksul mõned meie kogudused. Meil on vaja üksteist julgustada. Oleme üksteise suhtes toetavad,“ sõnas David oma tänukõnes. Ta lõpetas sõnadega „Suur tänu usalduse eest ja Jumal õnnistagu meid kõiki.“

David oli Eesti liidu esimees aastail 2010–2013 ja 2013–2014.

David oli Balti uniooni esimees aastatel 20142019.

Pärast lõunasööki jätkus peakoosolek valimiskomisjoni aruteludega, mille käigus valiti liidu peasekretär ja laekur ning nõukogu koosseis. Teised saadikud kuulasid samal ajal gruppides aruandeid ning arutlesid neis tõstatud teemadel. Valimiskomisjoni ja peakoosoleku tööd juhatas vastavalt põhikirjale vastvalitud liidu esimees. 

Peasekretäriks Aleksandr Tsugai, laekuriks Jaanus-Janari Kogerman

Valimiskomisjon esitas peakoosolekule ettepaneku valida liidu peasekretäriks pastor Aleksandr Tsugai. Saadikud hääletasid selle ettepaneku poolt. Aleksandr tänas peakoosolekut usalduse eest. „See on suur au. Mul on kombeks palves Jumalale öelda, et ma tahan olla Sinu tööriist, aga tööriist ei otsusta, kus teda rakendatakse.“ Aleksandr kutsus üles enda eest palvetama: „Ma loodan, et te tahate mind oma palvetes kanda. Me oleme üks kogudus ja meie töö on viia sõnumit inimestele, kes ei tea, et Jeesus Kristus on nende eest surnud.“

Aleksandr on praegu Tallinna kesklinna venekeelse koguduse ja Pärli kogudusepistiku pastor, samuti on ta liidu misjonitööharu juht. Aleksandr alustas liidus tööd 2015. aastal Tallinna I koguduse piiblitöölisena. 

Valimiskomisjon esitas peakoosolekule ettepaneku valida liidu laekuriks Jaanus-Janari Kogermani. Saadikud hääletasid selle ettepaneku poolt. „Me teeme tööd,“ ütles Jaanus-Janari ja lisas: „Töö juures ei ole kõik lust ja lillepidu, mõni asi on raske. Usun, et üheskoos suudame kogudust hästi teenida. Jaanus-Janari on liidu laekurina töötanud alates 2010. aastast. Alates 2019. aastast on ta ka Balti uniooni laekur. 

Liidu esimees, peasekretär ja laekur moodustavad liidu juhatuse. Valimiskomisjoni ülesanne oli esitada peakoosolekule ettepanek ka liidu nõukogu koosseisu kohta. Järgmine liidu nõukogu on David Nõmmik (esimees), Aleksandr Tsugai (peasekretär), Jaanus-Janari Kogerman (laekur), Hele Kulp, Andres Ploompuu, Meeri Pajula, Kaile Tuvi, Birgit Diedrichsen, Kalvi Sommer, Indrek Ploompuu. Lisaks neile kaks tööharujuhti, kes lisanduvad nõukokku, kui nad on ametisse määratud. 

Peakoosolek lõppes ühise palve ja lauluga. Järgmine, 42. peakoosolek on 2027. aastal. 

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat