38. peakoosolekul valiti liidu presidendiks David Nõmmik

Avaldatud 16.8.2013, autor Averonika Beekmann

15.-16. augustil toimus Tartus Seitsmenda Päeva Adventistide Eesti Liidu peakoosolek, millel tehti kokkuvõtteid eelmisest kolmeaastasest tööperioodist (2010-2013) ja valiti liidu juhatus ning nõukogu ja osakonnajuhid uueks perioodiks (2013-2016).

Peakoosoleku avas Eesti liidu senine esimees David Nõmmik üleskutsega ühtsusele. David tsiteeris 119. psalmi, millest oli võetud ka peakoosoleku moto: „Mu hing on põrmu küljes kinni, elusta mind oma sõna järgi.“ (Ps 119:25)

Pärast palvust kuulasid koguduste delegaadid, pastorid, liidu töölised ja osakonnajuhid viimaste aruandeid. Paralleelselt valiti organiseerimiskomitees, kuhu kuulusid koguduste peadelegaadid, valimiskomisjon, planeerimiskomisjon, lubade komisjon ning põhikirja komisjon.

Valimiskomisjoni ettepanekul hääletati koguduste liidu esimeheks senine esimees David Nõmmik, uueks sekretäriks Ivo Käsk ning laekuriks Jaanus-Janari Kogerman, kes moodustavad kolmekesi liidu juhatuse.

Teistesse ametitesse valiti:

Noortejuht Andres Ploompuu
Lastetöö juht Madli Vahtramäe
Naistetöö juht Anne Vahtramäe
Hingamispäevakooli juht Toivo Kaasik
Piiblikursuse juht Hele Kulp
Jutlustajate assotsiatsiooni juht David Nõmmik
Isikliku teenistuse osakonna juht Viktor Nõmmik
Terviseteenistuse juht Alla Nõmmik
Kommunikatsioonijuht Averonika Beekmann


Liidu nõukogusse valiti lisaks juhatusele järgmised inimesed: Andres Ploompuu, Averonika Beekmann, Viktor Nõmmik, Rein Kalmus, Arved Lint, Toomas Lukk, Marge Randlepp.

Planeerimiskomisjon esitas uuele nõukogule sisendina oma ettepanekud vaimulikkuse, hoolitsuse ja evangelismi valdkonnas. Peamise teemana tõusis iga korpuse aruteludes esile väikegruppide teema. Kogudusel on suurem võimalus kasvada ja uueneda, kui võimalikult palju kohalike koguduste liikmeid kuuluksid erinevatele sihtgruppidele suunatud väikegruppidesse. Jõuti arusaamisele, et evangelism ei toimi ainult projektipõhisena, vaid see peaks olema koguduseliikmete ning kogudusejuhtide elustiil.

Lubade komisjon andis tööload ordineeritud ning ordineerimata pastoritele, aga ka osakonnajuhtidele ja liidu töölistele.

Põhikirjakomisjoni ülesanne on järgmise kolme aasta jooksul jälgida muutusi peakonverentsi põhikirjanäidises ning teha ettepanekuid meie Eesti liidu põhikirja muudatusteks, mis võetakse arutlusele järgmisel peakoosolekul 2016. aastal.

Peakoosolek lõpetatu reede õhtul ühise palvega ning adventistide uniooni esimehe Valdis Zilgalvise tänusõnadega delegaatidele hea töö ja ülesehitava õhkkonna eest.

Peakoosoleku pidulik jumalateenistus toimub 17. augustil, sellest on otseülekanne ka advent.ee lehel.

Jaga Facebookis
Vaata lisaks
Loe lisaks
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samalt autorilt
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat