Šoti misjoni kogudusevanemad kohtusid sümpoosionil

Avaldatud 9.10.2023, allikas TEDNews

22.–24. septembril kogunes ligi 40 kogudusevanemat erinevatest Šoti misjoni piirkondadest esimest korda toimunud kogudusevanemate sümpoosionile. Ürituse peamine eesmärk oli luua pastoritele ja vanematele platvorm, kus nad saaksid ühise õppimise kaudu suhelda, võimaldades neil luua võrgustikku ja arutada juhtimisprobleeme.

Sümpoosionil esinesid külalisesinejad, näiteks Trans-Euroopa divisjoni naiste-, laste- ja pereteenistuse juht Karen Holford ja Põhja-Inglismaa pastorite ühenduse sekretär Julian Kastrati. Arutati mitmesuguseid olulisi teemasid, mis hõlmasid pastoraalhooldust, tõhusaks teavitustööks vajalikku eeltööd, konfliktide lahendamise strateegiaid ja tehnikaid, raskete vestluste pidamise tähtsust, põlvkondadevaheliste jumalateenistuste planeerimist ning kaastundliku ja hooliva koguduse kasvatamist.

Üks teema, mis tundus sügavat vastukaja leidvat, oli konfliktide lahendamise teema. Huvitavate ettekannete kaudu tuletati osalejatele meelde, et konfliktid on elu loomulik osa. Kogudusevanematele anti praktilisi vahendeid, et läheneda konfliktidele konstruktiivselt, edendades kasvu, mõistmist ja kokkuvõttes tugevamaid ja harmoonilisemaid suhteid üksikisikute vahel ja kogukondades.

Jose Edinburgh’st hindas praktilisi konfliktide lahendamise tehnikaid, nagu keeruliste arutelude algatamine positiivsete avaldustega ja avatud tänulikkuse väljendamine, et vähendada konfliktide tõenäosust. Jennifer, samuti Edinburgh’st, sai uue vaatenurga konfliktide lahendamisele, hinnates keskendumist üksikisikute vaatenurkade ja tausta mõistmisele.

Kogudusevanemad rõhutasid, kui oluline on kannatlikkus. Juhid rõhutasid, et „teavitustööd tuleks vaadelda pigem kui pidevat tööd kui ühekordset sündmust“. Nad julgustasid osalejaid „nihutama oma koguduse tähelepanu ülesannete nimekirjast kõrgemale ja hindama realistlikult koguduse ressursse, vältides halvasti sobivate algatuste läbisurumist. Kogudusevanematel oli võimalus uurida oma väärtusi küsimustiku abil, millest selgus, et Šoti misjoni kogudusevanemate seas on esikohal sellised väärtused nagu kaastunne, vaimsus, meeskonnatöö, tervis ja ausus.

Paljud vanemad jagasid oma kogemusi isikliku kasvu ja sõpruskonna kohta ning väljendasid soovi sarnaste ürituste järele tulevikus. Pastor James Botha, Šoti misjoni president, väljendas oma heameelt märkimisväärse osavõtu üle, sest peaaegu 90% kõigist Šoti misjoni kogudusevanematest oli kohal. Ta rõhutas kohtumiste tähtsust, et pastorid ja vanemad saavad kokku tulla, arutamaks teenimise ja koguduse arengu üle ning edendamaks ühtekuuluvustunnet ja tunnustamaks kogudusevanemate olulist rolli koguduse kujundamisel ja edasiviimisel.

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat