Kolmapäeval algab üleilmse koguduse 10päevane palveaeg

Avaldatud 7.1.2015, allikas Adventist Review

Adventistid üle maailma alustavad kolmapäeval 10päevast palveaega Püha Vaimu väljavalamise pärast Seitsmenda Päeva Adventistide kogudusele. See on suhteliselt noor algatus, mis sel aastal erineb eelmistest, kuna tänavu toimub peakonverentsi peakoosolek.

Kümnepäevane palveaeg on eeskujuks võtnud Piibli jutustuste nelipühist, mil Jeesuse jüngrid kogunesid 10 päevaks ülemisse tuppa, et oodata ja palvetada Püha Vaimu pärast.

Möödunud aastate palvepäevadel osalenud inimesed on jaganud kogemusi oma kasvanud usust, füüsilisest ja vaimsest tervenemisest ja uuenenud suhtest oma kogudusega.

„See palveaeg ei ole oluline vaid Jumala väe vabastamiseks suures võitluses, me oleme kuulnud ka paljudest tunnistustest, kuidas inimeste elu on selle tagajärjel muutunud,” ütles 10päevast palveaega koordineeriva üleilmse adventkoguduse pastorite assotsiatsiooni juht Jerry Page.

Page sõnas, et selle programmiga, mis 2015. aastal toimub neljandat korda, palutakse kogudusele aasta alguses Püha Vaimu õnnistusi. Aga sel aastal, lisas ta, on palveaeg eriliselt oluline, kuna see märgib paljude misjonialgatuste, eriti programmi Misjon Linnadesse, kõrgehetke ja sel aastal ootab meid ees iga viie aasta tagant toimub peakonverentsi töökoosolek.

Eriline 100päevane palveaeg aga keskendub spetsiaalselt peakonverentsi töökoosolekule. See algab 25. märtsil ja kestab töökoosoleku lõppemiseni 11. juulil.

„Meil on vaja palvetada ühtsuse ja Issanda ligiolu pärast, et hiline vihm saaks peakonverentsi töökoosolekul välja valatud,” ütles Page.

Pastorite assotsiatsioon on valmistanud ette materjalid, mida kogudused või üksikisikud või väikegrupid saavad 10päevase palveaja kestel kasutada.

„On hea neid materjale lugeda ja neile toetudes palvetada,” ütles Raluca Rill, kes kirjutas koos oma abikaasa Romaniga tänavuse palveaja plaani. „Aga veelgi olulisem on, et me otsiksime siiralt sügavamat suhet Kristusega, et otsiksime viise, kuidas kohandada loetut oma igapäevaeluga.”

Ril sõnas, et 2015. aasta plaani peaeesmärk on tugevdada inimeste usku, nii lisasid nad iga palveteema juurde Piibli tõotusi.

„Me peaksime õppima toetuma Jumala tõotustele ja jätkama seda ka siis, kui 10päevane palveaeg on läbi saanud,” ütles Ril.

Jaga Facebookis
Loe lisaks
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat