Adventistid palvetavad, et Venemaa ei piiraks usu- ja misjonitegevuse vabadust

Avaldatud 28.6.2016, allikas Adventist Review

Venemaa seitsmenda päeva adventistid paastusid ja palvetasid teisipäeval seaduseelnõu pärast, mis piirab tõsiselt misjonitegevusi; teiste keeldude seas oleks keelatud usukogunemised kodudes, ning inimesed, kes soovivad internetis või usualase kirjanduse kaudu oma usku jagada, peavad enne muretsema vastavad dokumendid.

Euro-Aasia divisjoni juhid kutsusid kõiki koguduseliikmeid palvetama ja paastuma ajal, mil kogudusejuhid saatsid president Vladimir Putinile kirja palvega eelnõu, mis 24. juunil duumas heaks kiideti, tagasi lükata.

Nüüd peab föderatsiooninõukogu selle eelnõu, mis on osa terrorismivastasest seadusest, heaks kiitma, seejärel kiidab eelnõu heaks president Putin ning siis saab sellest seadus.

„Seoses sellega, et riigiduuma kiitis heaks eelnõu, mis piirab märkimisväärselt misjonitegevuste vabadust ja seoses eelnõu kuulamisega föderatsiooninõukogus pöördume teie poole, et me ühineksime 28. juunil palves ja paastumises, et paluda Jumala sekkumist ning armuaja pikenemist, et me saaksime Venemaal piiramatult evangeeliumi kuulutada,” ütlesid kogudusejuhid oma avalduses.

Nad osundasid Õpetussõnade 21:1, kus on kirjas: „Kuninga süda on Issanda käes nagu veeojad: tema juhib seda, kuhu ta iganes tahab.”

„Palvetagem aktiivselt Jumala koguduse vaimuliku ärkamise pärast, mitte ainult usklike kogukonnas, vaid et ärgata võiks igaüks meist isiklikult – kui Kristuse tunnistajad,” ütlesid kogudusejuhid.

Euro-Aasia divisjoni avalikkussuhete ja usuvabaduse osakonna juht Oleg Gontšarov saatis teisipäeval president Putinile palve eelnõu tagasi lükata.

„Usklikel on võimatu täita nõudmist mitte väljendada oma religioosseid vaateid ja olla tasa isegi oma kodus – nagu nõuab seadus,” ütles Gontšarov avalikus kirjas Putinile. Kiri avaldati esmaspäeval divisjoni kodulehel.

„Kui see eelnõu läheb läbi, muutub usuline olukord riigis oluliselt keerulisemaks ja paljud usklikud leiavad end olevat eksiilis ning karistusalused oma usu pärast,” ütles ta. „See olukord tekitab ustavate seitsmenda päeva adventistide seas muret. Adventkogudus on Venemaal tegutsenud üle 130 aasta.”

Gontšarov, kes on Kremli usuühenduste nõuandva kogu liige ja Venemaa protestantlike kirikute nõukogu kaasjuht, nimetas eelnõud „peamiste inimõiguste karjuvaks rikkumiseks, igale inimesele nende Looja poolt antud võõrandamatu õiguse – väljendada oma usulisi veendumusi – rikkumiseks ja Venemaa põhiseaduses ning rahvusvahelises õiguses sätestatud õiguste rikkumiseks.”

Ta väljendas muret ka eelnõu sõnastuse pärast, kuna see on laialivalguv ja mitmeti tõlgendatav.

Vene kodanik, kes kõnealust seadust rikub, peab maksma trahvi 5000 kuni 50 000 rubla (70 kuni 700 eurot), organisatsioon peaks maksma 100 000 kuni 1 miljon rubla (1400 kuni 14 000 eurot). Teiste riikide kodanikud saadetakse maalt välja.

Kreml ei ole palvekirjale seaduseelnõu üle vaadata avalikult vastanud. Inimõiguste eest võitlejad on samuti palunud eelnõud muuta, öeldes, et mitmed terrormismivastased meetmed rikuvad rahvusvahelist õigust.

Üleilmse adventkoguduse usuvabaduse ja avalikkussuhete juht Ganoune Diop ütles, et ta jälgib tekkinud olukorda ning teeb Gontšaroviga tihedat koostööd.

„Siin on kaalul rohkem kui usuvabadus,” ütles Diop. „Siin on kaasatud ka teised alusõigused: väljendusvabadus ja kogunemisvabadus. Kõik need vabadused on omavahel seotud, üksteisest sõltuvad ja üksteisest eraldamatud.”

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat