Adventkoguduse ametlik teadaanne valeinformatsiooni kohta koguduse olukorrast Venemaal

Avaldatud 18.5.2017, allikas Adventist News Network

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Euro-Aasia divisjoni, kuhu kuulub ka Venemaa, juhid esitasid maikuu esimesel nädalal ametliku avalduse, et kummutada võltsuudiseid koguduse olukorra kohta selles riigis. Teadaandele kirjutasid alla koguduse piirkondlik juht M. F. Kaminski ning avalike suhete ja usuvabaduse osakonna juht O. J. Gontšarov. Dokumendi eesmärk on vaigistada internetis liikvele läinud valeinformatsiooni  tõttu tekkinud hirme, nagu keelustataks Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus selles riigis.

Järgnev on kohalike adventkoguduse juhtide poolt avaldatud ametlik teadaanne.

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse ametlik teadaanne valeinformatsioonist  koguduse olukorra kohta Venemaal

Venemaa Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse keelustamise kohta internetis avaldatud teabe valguses teatame ametlikult, et igasugune vastavasisuline mitteametlikest kanalitest pärinev informatsioon ei vasta tõele.

Seitsmenda Päeva Adventistide Kogudus Venemaal on kogukonna heaks tegutsev usuühing, mis on teeninud seda piirkonda 130 aastat. See on seaduskuulekate usklike ühendus, mille liikmed püüavad oma elu ja tegevusega avaldada ühiskonnale positiivset mõju.

Viimastel aastatel on kogudus vastastikkuse lugupidamise meelsuses arendanud konstruktiivset dialoogi riigivõimudega, mistõttu on avanenud uued võimalused, kuidas adventkogudus saab kasutada oma vahendeid ühiskonna vajaduste rahuldamiseks. Tõepoolest, programm “Perekonna tervis, rahva tervis”, mille sihiks on ennetada elustiilist tulenevaid haigusi, saab Vene Föderatsiooni presidendi määruse kohaselt  riikliku toetuse.

See kinnitab tõsiasja, et riigivõimud suhtuvad heatahtlikult koguduse tegevusse avalikus elus.

Eelnevast lähtudes teatame kindlasõnaliselt, et ei ole mingit alust uskuda nagu leiduks mõni õigustatud või mõistlik põhjus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse tegevuse piiramiseks või keelustamiseks Vene Föderatsioonis.

M. F. Kaminski

Seitsmenda Päeva Adventkoguduse Euro-Aasia divisjoni president

O. J. Gontšarov

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse Euro-Aasia divisjoni avalike suhete ja usuvabaduse osakonna juht, Vene Föderatsiooni presidendi juures asuva usuühingute koostöö nõukogu liige

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat