Adventkoguduse strateegilised küsimused

“Adventkoguduse mission on kuulutada kõikidele inimestele igavest evangeeliumi kolme ingli sõnumi kontekstis lähtuvalt Ilmutuse 14:6–12, juhtides neid vastu võtma Jeesust kui isiklikku Päästjat, liites neid kogudusega ja hoolitsedes nende eest, valmistudes Jeesuse tagasitulekuks.” (Peakonverentsi põhikiri A 05)

Järgnev põhineb sellel misjoniavaldusel

Kristuse ideaal koguduse jaoks on, et kogudus peegeldab oma rajajat, kes ütles: “Mina rajan oma koguduse.” Kristus kinnitas oma soovi esitada kogudust Isale täiusliku, veatu ja plekituna. See ideaal saavutatakse, kui koguduseliikmed vastavad Jeesuse armastusele, mis avaldus ristil, ja annavad end alandlikult Jeesusele, nagu Pühakirjas on öeldud, ning loodavad täielikult Tema ligiolekule ja Püha Vaimu juhtimisele.

Adventkoguduse Peakonverents vastab Kristuse misjonikutsele, rõhutades kolme olulist strateegilist punkti: elukvaliteet, ühtsus ja kasv.

Meie suurimaks sooviks on, et iga liige kogeks koguduse ususideme kaudu tingimusteta pühendumist Jeesusele. See pühendumus väljendub armastavas isiklikus kogemuses, aktiivses kaasalöömises koguduse elus ja ühiskonna teenimises.

Peakonverentsi juhid soovivad oma tööd planeerida ja teostada nii, et adventkoguduses ilmneks Jeesuse Kristuse vaimsus teenimisel, et

1. isiklik ja koguduse elukvaliteet väljenduks

a) liikmetes, kelle elus on näha päästerõõmu, pühitsust ja uue maailma ootamist.

b) iganädalastes piibligruppides, mis on mõeldud kõikidele vanuserühmadele ja mis tegutsevad kindlalt läbi mõeldud programmi alusel.

c) isiklikus elus, perekonna- ja grupipalves.

d) iganädalases hingamispäevateenistuses.

e) jüngerluse arendamises, tunnistamises ja kohaliku koguduse elus kaasalöömises.

f) teadlikus kaasalöömises ülemaailmse koguduse töös.

g) kõikide vanusegruppide vajaduste rahuldamises, nende vaimulikus toitmises ja vaimuannete leidmise toetamises.

h) Seitsmenda päeva adventisid on eeskujulikud ühiskonna liikmed, kelle vaimne, füüsiline ja vaimulik elu on täidetud kaastunde ja teenimisega.

2. koguduse ühtsus ilmneks

a) õpetuslikus üksmeeles, mis tuleneb Vaimu juhtimisest, Piiblile põhinemisest ja Kristusele rajatud usust.

b) usklike ühtsuses, mida kogetakse usklike loodud ja alalhoitud kogukonnas, mis hõlmab kultuurilist ja etnilist mitmekesisust.

c) organisatsiooni-siseses ühtsuses nii kohalikus kui ülemaailmses plaanis, mis tekib tänu ülemaailmse koguduse organisatsioonile ja struktuurile.

3. koguduse kasv saaks võimalikuks

a) tänu liikmetele, kellel on rikkalik vaimulik kogemus, kes on leidnud enda vaimuanded ja on aktiivsed pühendunud tunnistajad.

b) tänu kohaliku koguduse kasvamisele ja selle pärandi säilitamise kaudu.

c) tänu adventistide positiivsele mõjule oma kogukonnas.

d) tänu koguduste arvu kasvule uutes piirkondades.

e) tänu koguduse pärandi ja missiooni edasiandmisele järeltulevale põlvele. MA

Dokument on vastu võetud Seitsmenda Päeva Adventistide Peakonverentsi täitevkomitee kevadisel istungil, aprillis 2002.

Jaga Facebookis