Ilmutuse Jumal

Avaldatud 2.4.2021, rubriik Päeva sõna

Vahest on linnas viiskümmend õiget? Kas tahad siis need hävitada ega taha paigale andeks anda nende viiekümne õige pärast, kes seal on? Jäägu sinust kaugele see tegu, et tapad õige koos õelaga, et õigel käib käsi nagu õelalgi! Jäägu see sinu poolt tegemata! Kas kogu maailma kohtumõistja ei peaks tegema õigust?“ 1. Moosese 18:24, 25

Kui lõpuks valmis pühamu, siis sai sellest koht, kus Jumal esitas oma plaani patuga tegelemiseks ja maailma lunastamiseks. Kuid vihjeid pühamusõnumist on punutud ka juba varasematesse lugudesse.

Mamres rääkis Jumal Aabrahamile oma plaanidest hävitada Soodom ja Gomorra. „Kas peaksin varjama Aabrahami eest, mida tahan teha? Aabraham saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks.“ (1. Moosese 18:17–18) See lugu räägib sellest, kuidas kavatses Jumal päästeplaani täide viia: Ta soovis hoida inimesi teavitada. See lugu sobib suurepäraselt Aamose kinnitusega, et „Issand Jumal ei tee midagi, ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile“ (Aamose 3:7).

Aabrahami Jumal on ilmutuse Jumal. Ta ei taga patusele inimkonnale üksnes pääseteed, vaid hoiab meid ka kursis selle loo iga olulise detailiga. Ta räägib kõigest, mis on meie pääste jaoks oluline.

Aga selle loo juures on veel üks tähtis detail. Kui pääste ajalugu lõpule läheneb, näitab Ilmutusraamat, et universumil on võimalus taevaraamatuid uurida (vt nt Taanieli 7:10; Ilmutuse 20:12). Enne kui Jumal kuulutab välja lõpliku kohtuotsuse, avab Ta oma plaanid meile uurimiseks, sest Tal ei ole midagi varjata.

Paljud viitavad sellele hetkele kui „uurimiskohtule“ ja selle eeltähenduseks on ka sündmus Mamres. Jumal kavatseb kurjad linnad hävitada, kuid enne otsuse täideviimist avaldab Ta oma plaanid Aabrahamile ja avab tee sellistele küsimustele, nagu „Kas kogu maailma kohtumõistja ei peaks tegema õigust?“.

Aabraham ei ole selle küsimusega üksinda. Kui sa oled inimene, siis on sul olnud hetki, mil tekivad küsimused selle kohta, kuidas on Jumal sind või maailma kohelnud. Sul tuleb võimalus neid küsimusi esitada. Me ei pruugi praegu kõigest aru saada, kuid Jumala vastus rahuldab meid, just nii, nagu Aabraham jäi rahyule pärast seda vestlust. Ilmutusraamatus öeldakse „Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõigeväeline! Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate kuningas!“ (Ilmutuse 15:3)

Jaga Facebookis