Võidmine

Avaldatud 3.4.2021, rubriik Päeva sõna

Sellesama Jeesuse on Jumal üles äratanud surnuist, meie kõik oleme selle tunnistajad. Et ta nüüd Jumala parema käega on ülendatud, siis ta on saanud Isalt Püha Vaimu, nagu oli tõotatud, ning on selle välja valanud; seda teie nüüd näete ja kuuletegi. Apostlite teod 2:32, 33

Rahval läks veidi aega, et mõista seda, mille tunnistajateks nad olid: Jeesuse jüngrid, mehed, kes olid alles mõne nädala eest oma elu pärast kartnud, jutustasid ülestõusnud Jeesusest, kartmata võimalikke tagajärgi. Ning mingil kombel suhtlesid nad kõigi kohalolijate keeltes. Kuidas oli see võimalik?

Peetrus, kes oli vaid loetud päevad tagasi avalikult Naatsareti Jeesuse tundmist salanud, selgitas seda hämmeldunud rahvahulgale. „See, mida te siin näete,“ ütles ta, „juhtub sellepärast, et Jeesus võttis just vastu Vaimu anni ja on selle oma koguduse peale välja valanud.“ Sageli ütleme, et jüngrid said nelipüha ajal Vaimu, mis on üldjoontes täpne, kuid Piibel ei selgita seda päris nii − esmane saaja oli Jeesus.

Võrdle nüüd seda lugu tekstiga Psalmis 133 ja sa märkad silmapaistvat paralleeli: „Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad üheskoos elavad! See on nagu kallis õli pea peal, mis nõrgub alla habemesse, Aaroni habemesse, mis nõrgub alla tema rõivaste palistusse.“ (salmid 1, 2)

See märkimisväärne laul ennustab ette nelipühapäeva. Usklikud viibisid üksmeelel koos, nagu Apostlite tegude raamat seda kirjeldab (Apostlite teod 2:1). Psalmist ütleb selle sündmuse põhjuse: ülempreestrit võitakse õliga. Loomulikult on õli Püha Vaimu sümbol ja tegelik ülempreester on Jeesus Kristus ise. Tundub, et nelipühapäev oli just see päev, mil Jeesus võiti taevases pühamus meie ülempreestriks.

Pane tähele ka seda, et kuigi Jeesus oli juba käskinud kogudusel maailmale evangeeliumi kuulutada, ei võinud jüngrid alustada enne, kui neile langes Vaim (Apostlite teod 1:4). Neid kilde kokku pannes tuleb välja kaunis pilt. Kui Jeesus naasis taevasse, ei jätnud Ta meid omapead misjonikäsku täitma. Ta ei ole ära läinud ja me ei ole üksi. Püha Vaimu ligioleku kaudu tegeleb taeva Ülempreester oma koguduse töö juhtimisega ning Ta on meiega kuni lõpliku võiduni.

Jaga Facebookis