Maailma valgus

Avaldatud 6.4.2021, rubriik Päeva sõna

Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin seitset kuldlambijalga ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli Inimese Poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga. Ilmutuse 1:12, 13

Seitsmeharuline lambijalg oli kõige pühama paiga ainus valgusallikas ning nagu kõik muu pühamus, oli ka see mõjuvõimas sümbol Messiast. Prohvet Sakarjale näidati lambijalga, mida varustati pidevalt õlipuu õliga, et see põleks päeval ja öösel. Kui ta küsis inglilt selle tähendust, öeldi talle: „See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.“ (Sakarja 4:6)

Pane tähele, et Jeesus ei alustanud oma avalikku tööd enne, kui Püha Vaim laskus nähtavalt Tema peale Jordani jões. Pärast seda oleks nagu keegi pannud pimedas ruumis järsku tuled põlema; Jumala iseloom ilmnes täielikult Tema Poja sõnades ja tegudes. Inimesed võisid nüüd Jeesust vaadates näha, missugune on Jumal tegelikult.

„Mina olen maailma valgus,“ selgitas Jeesus. „Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.“ (Johannese 8:12)

Kolme ja poole aasta pärast naasis Jeesus füüsiliselt taevasse, et teenida meie Ülempreestrina ja esindada inimkonda Jumala trooni ees. Kuid see ei tähenda, nagu oleks valgus maailmas kustunud; vastupidi – Jeesus tõotas: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!“ (Kiri heebrealastele 13:5) Peale selle ütles Ta oma jüngritele, et see on neile kasuks, et Ta taevasse läheb (Johannese 16:7). Kuidas sai see nii olla?

Jeesus on jätkuvalt oma kogudusega Püha Vaimu kaudu. Õli voolab jätkuvalt taevasest pühamust ja nüüd on meie ülesanne ilmutada maailmale Jumala armastavat iseloomu. „Teie olete maailma valgus,“ selgitas Jeesus. „Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.“ (Matteuse 5:14, 15)

Jeesus ilmub ilmutusraamatu sissejuhatuses ülempreestriks riietatuna, seismas seitsme lambijala keskel, mis kujutavad kõigi ajastute kogudust (Ilmutuse 1:20). Meie tänane ülesanne on lasta Jeesusel meie kaudu jätkuvalt särada.

Jaga Facebookis